تدریس کامل منطق دهم انسانی سری مخ
6 ساعت 56 دقیقه
302 شرکت کننده
50,000 تومان
25,000 تومان

تدریس کامل منطق دهم انسانی سری مخ

آموزش مباحث کتاب درسی + حل تمرین و فعالیت‌ها

می‌دانید قیمت هر ساعت معلم خصوصی چه‌قدر است؟ برای درک صرفه‌ی اقتصادی این محصول کافی است که بها‌ی آن‌را با قیمت هر ساعت معلم خصوصی مقایسه کنید. داشتن یک معلم خصوصی که هر زمانی که خواستید، بتوانید برای رفع مشکلات درسی‌تان به او مراجعه کنید یک امتیاز است. مجموعه ویدیویی مخ (معلم خصوصی) می‌تواند همان امتیاز برجسته شما نسبت به همکلاسی‌هایتان باشد.

 مجموعه فوق شامل مباحث ذیل می‌گردد:

  • درس 1ـ انسان و تفکر
  • درس 2ـ چگونه تعریف می‌کنیم؟
  • درس 3ـ تعریف و دنیای مفاهیم
  • درس 4ـ اقسام ذاتی و عرضی
  • درس 5ـ اقسام تعریف
  • درس 6ـ جایگاه قضیه در استدلال
  • درس 7ـ اقسام قضایای حملی و شرطی
  • درس 8ـ احکام قضایای حملی
  • درس 9ـ قضیه‌ی شرطی و قیاس استثنایی
  • درس 10ـ سنجشگری در تفکر

1399/03/13
حسین
1399/03/13
حسین
1399/03/13
حسین
1399/03/13
حسین
1399/03/13
حسین
1399/03/13
حسین
1399/03/13
حسین
1399/03/13
حسین
1399/03/13
حسین
1399/03/13
حسین
1399/03/13
حسین
1399/03/13
حسین
1399/03/13
حسین
×