تدریس فلسفه دوازدهم انسانی سری شب امتحان
1 ساعت 51 دقیقه
49 شرکت کننده
15,000 تومان
7,500 تومان

تدریس فلسفه دوازدهم انسانی سری شب امتحان

همـواره مـرور نکات مهم کتاب، جمع‌بندی مباحث و حل سوالات پرتکرار امتحانی در ايام امتحانات يکی از مهم‌ترين دغـدغه‌های دانش‌آموزان بوده است. مجموعه فيلم‌های آموزشی شب امتحان سعی نموده تا با تدريس ويديويی معلم خصـوصی (مُـخ) با بيان نکات کليـدی، مـرور سريع و نيز پاسخ‌گويی تشـريحی به سوالات امتحانات سال‌های گذشته ياور شمـا باشد و در کوتاه‌ترين زمان شما را برای کسب موفقيت در امتحانات آماده سازد.

×