تدریس کامل کلاس ریاضی و آمار یازدهم انسانی
32 ساعت 8 دقیقه
202 شرکت کننده
250,000 تومان
200,000 تومان

تدریس کامل کلاس ریاضی و آمار یازدهم انسانی

مدرس : محمد یگانه
جلسه 1 (فصل اول - گزاره‌ها) 1 ساعت جلسه 2 (ادامه گزاره‌ها) 1 ساعت 6 دقیقه جلسه 3 (ادامه گزاره‌ها) 1 ساعت 10 دقیقه جلسه 4 (استدلال ریاضی) 1 ساعت 8 دقیقه جلسه 5 (ادامه استدلال ریاضی) 1 ساعت 20 دقیقه جلسه 6 (ادامه استدلال ریاضی) 1 ساعت 7 دقیقه جلسه 7 (تابع) 1 ساعت 25 دقیقه جلسه 8 (انواع ) 1 ساعت 16 دقیقه جلسه 9 (ادامه تابع) 1 ساعت 10 دقیقه جلسه 10 (تابع جزء صحیح و تابع قدرمطلق) 1 ساعت 1 دقیقه جلسه 11 (تابع قدرمطلق) 1 ساعت 17 دقیقه جلسه 12 (نمونه سوالات نیمسال اول) 1 ساعت 19 دقیقه جلسه 13 (ادامه نمونه سوالات نیمسال اول) 1 ساعت 25 دقیقه جلسه 14 (جمع‌بندی نیمسال اول) 1 ساعت 22 دقیقه جلسه 15 (اعمال روی توابع) 1 ساعت 17 دقیقه جلسه 16 (نمودار تابع درجه دوم) 1 ساعت جلسه 17 (ادامه اعمال روی توابع) 1 ساعت 10 دقیقه جلسه 18 (ادامه اعمال روی توابع) 1 ساعت 4 دقیقه جلسه 19 (ادامه اعمال روی توابع(بررسی نمودارها)) 1 ساعت 11 دقیقه جلسه 20 (شاخص‌های آماری) 1 ساعت 11 دقیقه جلسه 21 (ادامه شاخص‌های آماری) 1 ساعت 9 دقیقه جلسه 22 (ادامه شاخص‌های آماری) 1 ساعت 14 دقیقه جلسه 23 (سری زمانی) 1 ساعت 16 دقیقه جلسه 24 (ادامه سری زمانی) 1 ساعت 30 دقیقه جلسه 25 (مرور انواع توابع) 1 ساعت 30 دقیقه جلسه 26 - جلسه پایانی (جمع بندی) 1 ساعت 30 دقیقه

زمزمه "باز آمد بوی ماه مدرسه" در کوچه و خیابان به گوش می‌رسد و خبر از نزدیک شدن پادشاه فصل‌ها می‌دهد. امسال می‌خواهیم که شروع سال تحصیلی را به گونه‌ای متفاوت جشن بگیریم و بصورت مجازی زنگ مدارس را به صدا درآوریم. دغدغه یادگیری بار‌دیگر گروه آموزشی جوکار را بر‌آن داشت تا با هدف خدمت‌رسانی و رفع نیاز دانش‌آموزان بستری امن را برای آموزش و یادگیری مجازی فراهم کند. مجموعه دکتر آی‌کیو با بهره‌گیری از اساتید برتر در سراسر کشور از ابتدای مهر ماه اقدام به برگزاری تدریس کامل کلاس آموزشی در اوقات مشخص نموده است؛ همچنین دانش‌پژوهان عزیز که قصد شرکت در کنکور و المپیادهای کشوری را دارند، از این مهم بی‌بهره نبوده و می‌توانند از تحصیل آفلاین برخوردار شوند.

 کلاس آنلاین درس ریاضی و آمار پایه یازدهم توسط استاد محمد یگانه در 26 جلسه برگزار می‌گردد.

1399/07/20
زهرا
توضیح تکمیل و عالی
1399/07/19
Reyhaneh
عالیه.
×