دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت اول)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت اول)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سوم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سوم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت چهارم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت چهارم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پنجم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پنجم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت ششم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت ششم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هفتم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هفتم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هشتم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هشتم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت نهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت نهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت یازدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت یازدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوازدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت دوازدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سیزدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت سیزدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت چهاردهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت چهاردهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پانزدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پانزدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت شانزدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت شانزدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هفدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هفدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هجدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت هجدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت نوزدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت نوزدهم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت بیستم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت بیستم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت بیست و یکم)

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت بیست و یکم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

فصل دوم - ترمودینامیک شیمیایی (قسمت نوزدهم)

299 visibility
یک سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

    فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

آموزش

keyboard_arrow_down
حسین نصراللهی

مدرس: شیمی کنکور مقطع: کنکور کارشناسی شهر و استان: تهران پست الکترونیکی: h.nasrollahi.66@gmail.com شماره تماس: 09124286618 شروع فعالیت از سال: 1385 به مدت: 10 سال مدال نقره المپیاد شیمی رتبه برتر کنکورهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا. همکاری با آموزشگاه های نما ، قلم چی شهرستان های بم و جیرفت ، مبتکران شهرستان بجنورد (پروازی) طراح آزمون های المپیاد آیریسک و الیگام تدریس در مدارس تیزهوشان حلی، فرزانگان و شهیدرجایی، غیرانتفاعی های علامه امینی ،پیوند ادب، سیمای نور، ریحانه الرسول ،دیانت

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط