دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های سه معادله سه مجهولی درجه اول (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های سه معادله سه مجهولی درجه اول (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های سه معادله سه مجهولی درجه اول (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های سه معادله سه مجهولی درجه اول (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های سه معادله سه مجهولی درجه اول (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های سه معادله سه مجهولی درجه اول (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های سه معادله سه مجهولی درجه اول (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های سه معادله سه مجهولی درجه اول (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری مبحث نقطه و خط (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث نقطه و خط (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث نقطه و خط (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث نقطه و خط (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث نقطه و خط (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث نقطه و خط (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث نقطه و خط (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث نقطه و خط (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث مشتق توابع نمائی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث مشتق توابع نمائی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث مشتق توابع نمائی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث مشتق توابع نمائی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث مشتق توابع  بالاتر (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث مشتق توابع بالاتر (قسمت اول)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم مشتق و مقدمه (قسمت هشتم)

997 visibility
3 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

    فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

در این قسمت استاد بیگی به حل تست های مربوط به "مشتق گیری" و "مفهوم مشتق" پرداخته و تمامی نکته های مهم و کلیدی هم چنین روش های حل را آموزش داده است.در این بخش با نمونه تست های مهم و گوناگونی از مشتق گیری و مفهوم مشتق آشنا خواهید شد.

keyboard_arrow_down
غلامرضا بیگی

30سال سابقه تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاه های تهران - مدرس ریاضی 1-2-3 و حسابان 1و2 -ریاضی عمومی و حساب دیفرانسیل از پایه تا کنکور - تلفن همراه 09121056606

صفحه مدرس