دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت نهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت نهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت دهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت دهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت یازدهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت یازدهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت دوازدهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت دوازدهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت سیزدهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت سیزدهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت چهاردهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت چهاردهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت پانزدهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت پانزدهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت شانزدهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت شانزدهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت هفده ام)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت هفده ام)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت هجده ام)

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت هجده ام)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

ریاضی کنکوری مبحث روش های حل معادلات مثلثاتی (قسمت یازدهم)

859 visibility
3 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

    فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

در این قسمت از سری قسمت های مربوط به آموزش "مثلثات" استاد بیگی به حل تست های مربوط به "معادلات مثلثاتی" پرداخته و روش حل آن ها را به طور کامل آموزش و توضیح خواهد داد.استفاده از این روش ها در حل تست های معادلات مثلثاتی در کنکورهای سراسری بسیار کارآمد و مفید خواهد بود.

keyboard_arrow_down
غلامرضا بیگی

30سال سابقه تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاه های تهران - مدرس ریاضی 1-2-3 و حسابان 1و2 -ریاضی عمومی و حساب دیفرانسیل از پایه تا کنکور - تلفن همراه 09121056606

صفحه مدرس