دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
اسید و باز- اسید های چند پروتون دار (قسمت اول)

اسید و باز- اسید های چند پروتون دار (قسمت اول)

اسید و باز- اسید های چند پروتون دار (قسمت دوم)

اسید و باز- اسید های چند پروتون دار (قسمت دوم)

اسید و باز- بازهای قوی و ضعیف (قسمت سوم)

اسید و باز- بازهای قوی و ضعیف (قسمت سوم)

اسید و باز- بازهای قوی و ضعیف (قسمت چهارم)

اسید و باز- بازهای قوی و ضعیف (قسمت چهارم)

اسید و باز- بازهای قوی و ضعیف (قسمت پنجم)

اسید و باز- بازهای قوی و ضعیف (قسمت پنجم)

اسید و باز- بازهای قوی و ضعیف (قسمت ششم)

اسید و باز- بازهای قوی و ضعیف (قسمت ششم)

اسید و باز- مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هفتم)

اسید و باز- مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هفتم)

اسید و باز- مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هشتم)

اسید و باز- مقایسه اسید های قوی و ضعیف (قسمت هشتم)

اسید و باز- مقایسه اکسی اسید های فسفر (قسمت نهم)

اسید و باز- مقایسه اکسی اسید های فسفر (قسمت نهم)

اسید و باز- مقایسه اکسی اسید های فسفر (قسمت دهم)

اسید و باز- مقایسه اکسی اسید های فسفر (قسمت دهم)

اسید و باز- اسید و استر (قسمت یازدهم)

اسید و باز- اسید و استر (قسمت یازدهم)

اسید و باز- اسید و استر (قسمت دوازدهم)

اسید و باز- اسید و استر (قسمت دوازدهم)

اسید و باز- اسید و استر (قسمت سیزدهم)

اسید و باز- اسید و استر (قسمت سیزدهم)

اسید و باز- اسید و باز (قسمت چهاردهم)

اسید و باز- اسید و باز (قسمت چهاردهم)

اسید و باز- اسید و باز (قسمت پانزدهم)

اسید و باز- اسید و باز (قسمت پانزدهم)

اسید و باز- اسید و باز (قسمت شانزدهم)

اسید و باز- اسید و باز (قسمت شانزدهم)

اسید و باز- محاسبه ی تعداد الکترون و پروتون (قسمت هفدهم)

اسید و باز- محاسبه ی تعداد الکترون و پروتون (قسمت هفدهم)

اسید و باز- اسید های قوی و ضعیف (قسمت هجدهم)

اسید و باز- اسید های قوی و ضعیف (قسمت هجدهم)

اسید و باز- هیدرولیز یا آبکافت (قسمت نوزدهم)

اسید و باز- هیدرولیز یا آبکافت (قسمت نوزدهم)

اسید و باز- هیدرولیز یا آبکافت (قسمت بیستم)

اسید و باز- هیدرولیز یا آبکافت (قسمت بیستم)

اسید و باز- آبکافت استرها (قسمت بیست و یکم)

اسید و باز- آبکافت استرها (قسمت بیست و یکم)

اسید و باز- بافرها (قسمت بیست و دوم)

اسید و باز- بافرها (قسمت بیست و دوم)

اسید و باز- بافرها (قسمت بیست و سوم)

اسید و باز- بافرها (قسمت بیست و سوم)

اسید و باز- بافرها (قسمت بیست و چهارم)

اسید و باز- بافرها (قسمت بیست و چهارم)

اسید و باز- بافرها (قسمت بیست و پنجم)

اسید و باز- بافرها (قسمت بیست و پنجم)

اسید و باز- استرها (قسمت بیست و ششم)

اسید و باز- استرها (قسمت بیست و ششم)

اسید و باز- مدل اسید و باز لوییس (قسمت بیست و هفتم)

اسید و باز- مدل اسید و باز لوییس (قسمت بیست و هفتم)

اسید و باز- مدل اسید و باز لوییس (قسمت بیست و هشتم)

اسید و باز- مدل اسید و باز لوییس (قسمت بیست و هشتم)

اسید و باز- مدل اسید و باز آرنیوس (بیست و نهم)

اسید و باز- مدل اسید و باز آرنیوس (بیست و نهم)

اسید و باز- مدل اسید و باز آرنیوس (قسمت سی ام)

اسید و باز- مدل اسید و باز آرنیوس (قسمت سی ام)

اسید و باز- مدل اسید و باز (قسمت سی و یکم)

اسید و باز- مدل اسید و باز (قسمت سی و یکم)

اسید و باز- مدل اسید و باز (قسمت سی و دوم)

اسید و باز- مدل اسید و باز (قسمت سی و دوم)

اسید و باز- مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و سوم)

اسید و باز- مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و سوم)

اسید و باز- مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و چهارم)

اسید و باز- مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و چهارم)

اسید و باز- مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و پنجم)

اسید و باز- مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و پنجم)

اسید و باز- مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و ششم)

اسید و باز- مسائل ph و لگاریتم گیری (قسمت سی و ششم)

اسید و باز- مقایسه قدرت اسیدی اسید ها (قسمت سی و هفتم)

اسید و باز- مقایسه قدرت اسیدی اسید ها (قسمت سی و هفتم)

اسید و باز- مقایسه قدرت اسیدی اسیدها (قسمت سی و هشتم)

اسید و باز- مقایسه قدرت اسیدی اسیدها (قسمت سی و هشتم)

اسید و باز- اکسید اسید های فسفر (قسمت سی و نهم)

اسید و باز- اکسید اسید های فسفر (قسمت سی و نهم)

اسید و باز- ثابت یونش آب (قسمت چهلم)

اسید و باز- ثابت یونش آب (قسمت چهلم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

اسید و باز- ثابت یونش آب (قسمت چهلم)

1414 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

    فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی کنکور تجربی فصل اول (اسید و باز) از شیمی 2 پیش دانشگاهی به بررسی ثابت یونش آب با استاد بابک محب می پردازیم. با ادامه توضیح این مبحث همراه هستیم و در ادامه به حل تست های آن می پردازیم و نکات آن ها را یاد می گیریم.

keyboard_arrow_down
بابک محب

شماره تماس:9121274695 تالیفات:تست جامع شیمی-کتاب کار شیمی 2-کتاب کار شیمی 3 و پیش 1.2 بسته جمع بندی شب کنکور

صفحه مدرس