دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
فصل دوم- ردپای گازها در زندگی (قسمت اول)

فصل دوم- ردپای گازها در زندگی (قسمت اول)

فصل دوم- ردپای گازها در زندگی (قسمت دوم)

فصل دوم- ردپای گازها در زندگی (قسمت دوم)

فصل دوم- ردپای گازها در زندگی (قسمت سوم)

فصل دوم- ردپای گازها در زندگی (قسمت سوم)

فصل دوم- ردپای گازها در زندگی (قسمت چهارم)

فصل دوم- ردپای گازها در زندگی (قسمت چهارم)

فصل دوم- ردپای گازها در زندگی (قسمت پنجم)

فصل دوم- ردپای گازها در زندگی (قسمت پنجم)

فصل دوم- موازنه (قسمت ششم )

فصل دوم- موازنه (قسمت ششم )

فصل دوم- موازنه (قسمت هفتم )

فصل دوم- موازنه (قسمت هفتم )

فصل دوم- موازنه (قسمت هشتم )

فصل دوم- موازنه (قسمت هشتم )

فصل دوم- موازنه (قسمت نهم )

فصل دوم- موازنه (قسمت نهم )

فصل دوم- رسم ساختار لویس (قسمت دهم)

فصل دوم- رسم ساختار لویس (قسمت دهم)

فصل دوم- رسم ساختار لویس (قسمت یازدهم)

فصل دوم- رسم ساختار لویس (قسمت یازدهم)

فصل دوم- رسم ساختار لویس (قسمت دوازدهم)

فصل دوم- رسم ساختار لویس (قسمت دوازدهم)

فصل دوم- رسم ساختار لویس (قسمت سیزدهم)

فصل دوم- رسم ساختار لویس (قسمت سیزدهم)

فصل دوم- رسم ساختار لویس (قسمت چهاردهم)

فصل دوم- رسم ساختار لویس (قسمت چهاردهم)

فصل دوم- رسم ساختار لویس (قسمت پانزدهم)

فصل دوم- رسم ساختار لویس (قسمت پانزدهم)

فصل دوم- شیمی سبز (قسمت شانزدهم)

فصل دوم- شیمی سبز (قسمت شانزدهم)

فصل دوم- شیمی سبز (قسمت هفدهم)

فصل دوم- شیمی سبز (قسمت هفدهم)

فصل دوم- شیمی سبز (قسمت هجدهم)

فصل دوم- شیمی سبز (قسمت هجدهم)

فصل دوم- شیمی سبز (قسمت نوزدهم)

فصل دوم- شیمی سبز (قسمت نوزدهم)

فصل دوم- شیمی سبز (قسمت بیستم)

فصل دوم- شیمی سبز (قسمت بیستم)

فصل دوم- شیمی سبز (قسمت بیست و یکم)

فصل دوم- شیمی سبز (قسمت بیست و یکم)

فصل دوم- ویژگی های مهم گاز ها(قسمت بیست و دوم)

فصل دوم- ویژگی های مهم گاز ها(قسمت بیست و دوم)

فصل دوم- ویژگی های مهم گاز ها(قسمت بیست و سوم )

فصل دوم- ویژگی های مهم گاز ها(قسمت بیست و سوم )

فصل دوم- ویژگی های مهم گاز ها (قسمت بیست و چهارم )

فصل دوم- ویژگی های مهم گاز ها (قسمت بیست و چهارم )

فصل دوم- ویژگی های مهم گاز ها (قسمت بیست و پنجم )

فصل دوم- ویژگی های مهم گاز ها (قسمت بیست و پنجم )

فصل دوم- ویژگی های مهم گاز ها (قسمت بیست و ششم )

فصل دوم- ویژگی های مهم گاز ها (قسمت بیست و ششم )

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

فصل دوم- موازنه (قسمت هفتم )

1762 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

    فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

تدریس کامل درس

keyboard_arrow_down
سعید فاضل

مدرس : شیمی مقطع : از پایه تا کنکور پست الکترونیک : fazel.saeid@yahoo.com شماره تماس: 09123081582 آدرس سایت: saeid_fazel.com شروع فعالیت از سال: 1370 به مدت: 25 سال همکاری با آموزشگاه های پژوهش ، اوستا ، مدرسان شریف ، خوارزمی ، آیندگان ، دانش یاری ، شایستگان ، گام طلایی ، ندوشن ، ذره بین طراحی آزمون های قلم چی ، مبتکران تدریس در مدارس تقوا ، آذر ، رازی همکاری در مطبوعات پیک برتر و همشهری تالیف جزوات انحصاری شیمی از پایه تا کنکور ویراستار علمی کتاب های پیش دانشگاهی میکروطبقه بندی گاج و IQ

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط