دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

14- قواعد - مفعولات (قسمت چهاردهم)

549 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

    فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

  • فارغ التحصیلان تجربی - عربی

    فارغ التحصیلان تجربی - عربی

  • فارغ التحصیلان انسانی - عربی

    فارغ التحصیلان انسانی - عربی

قواعد - مفعولات (قسمت چهاردهم) در این قسمت از سری فیلم های آموزشی زبان عربی استاد ممتاز به تدریس مبحث مفعولات ؛ مفعول به، مفعول مطلق و مفعول فی می پردازند ( * قابل توجه داوطلبان گروه انسانی: در این قسمت به بررسی مفعول له پرداخته نمی شود ) در ادامه استاد ممتاز به تدریس و ارائه ی نکات این مبحث مبادرت می فرمایند

keyboard_arrow_down
علیرضا ممتاز

شماره تلفن:9123718334

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط