دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

فصل دوم - چرخه آب و آب در هوا (قسمت چهارم)

4811 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

    فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

در این قسمت استاد کرباسیان در ابتدا یک روش دیگر از روش های محاسبه ی رطوبت نسبی هوا را که استفاده از دماسنج تر و خشک می باشد،مورد بررسی قرار داده است.پس از آشنایی با دماسنج تر و خشک استاد کرباسیان استفاده از این روش را به طور کامل و دقیق آموزش خواهد داد.

keyboard_arrow_down
ناهید کرباسیان

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط