دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت نهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت نهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت دهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت دهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت یازدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت یازدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت دوازدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت دوازدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت سیزدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت سیزدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت چهاردهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت چهاردهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت پانزدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت پانزدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت شانزدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت شانزدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت هفدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت هفدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت هیجدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت هیجدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت نوزدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت نوزدهم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت بیستم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت بیستم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت بیست و یکم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت بیست و یکم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت بیست و دوم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت بیست و دوم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت بیست و سوم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت بیست و سوم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت بیست و چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت بیست و چهارم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

ریاضی کنکوری مبحث احتمال (قسمت بیست و یکم)

710 visibility
3 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

    فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

در این بخش از سری قسمت های آموزش بحث "احتمال"،استاد دکتر بیگی به بررسی و آموزش "توزیع دو جمله ای" پرداخته و پس از معرفی کامل این موضوع و بیان نکات مهم،نمونه تست های مربوط را مورد بررسی قرار می دهد.

keyboard_arrow_down
غلامرضا بیگی

30سال سابقه تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاه های تهران - مدرس ریاضی 1-2-3 و حسابان 1و2 -ریاضی عمومی و حساب دیفرانسیل از پایه تا کنکور - تلفن همراه 09121056606

صفحه مدرس