دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
فصل اول - کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول)

فصل اول - کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول)

فصل اول - اختر شیمی (قسمت دوم)

فصل اول - اختر شیمی (قسمت دوم)

فصل اول - فراوانی عنصرها در دو سیاره زمین و مشتری (قسمت سوم)

فصل اول - فراوانی عنصرها در دو سیاره زمین و مشتری (قسمت سوم)

فصل اول - پیدایش عنصر هیدروژن (قسمت چهارم)

فصل اول - پیدایش عنصر هیدروژن (قسمت چهارم)

فصل اول - حل مسئله (قسمت پنجم)

فصل اول - حل مسئله (قسمت پنجم)

فصل اول - با هم بیندیشیم (قسمت ششم)

فصل اول - با هم بیندیشیم (قسمت ششم)

فصل اول -ادامه با هم بیندیشیم (قسمت هفتم)

فصل اول -ادامه با هم بیندیشیم (قسمت هفتم)

فصل اول -خود را ییازمایید (قسمت هشتم)

فصل اول -خود را ییازمایید (قسمت هشتم)

فصل اول - ادامه خودآزمایی (قسمت نهم)

فصل اول - ادامه خودآزمایی (قسمت نهم)

فصل اول -جرم اتمی عنصرها (قسمت دهم)

فصل اول -جرم اتمی عنصرها (قسمت دهم)

فصل اول - با هم بیندیشیم (قسمت یازدهم)

فصل اول - با هم بیندیشیم (قسمت یازدهم)

درس اول - اتمها (قسمت دوازدهم)

درس اول - اتمها (قسمت دوازدهم)

درس اول - خود را بیازمایید (قسمت سیزدهم)

درس اول - خود را بیازمایید (قسمت سیزدهم)

فصل اول - نور کلید شناخت جهان (قسمت چهاردهم)

فصل اول - نور کلید شناخت جهان (قسمت چهاردهم)

فصل اول - خود را بیازمایید و کشف ساختار اتم  (قسمت پانزدهم)

فصل اول - خود را بیازمایید و کشف ساختار اتم (قسمت پانزدهم)

فصل اول -مدل کوانتمی اتم (قسمت شانزدهم)

فصل اول -مدل کوانتمی اتم (قسمت شانزدهم)

فصل اول - توزیع الکترونها در لایه ها و زیر لایه ها (قسمت هفدهم)

فصل اول - توزیع الکترونها در لایه ها و زیر لایه ها (قسمت هفدهم)

فصل اول - آرایش الکترونی اتم (قسمت هجدهم)

فصل اول - آرایش الکترونی اتم (قسمت هجدهم)

درس اول - ادامه آرایش الکترونی اتم و خودآزمایی  (قسمت نوزدهم)

درس اول - ادامه آرایش الکترونی اتم و خودآزمایی (قسمت نوزدهم)

درس اول - خود را بیازمایید (قسمت بیستم)

درس اول - خود را بیازمایید (قسمت بیستم)

درس اول - ادامه خود را بیازمایید (قسمت بیست و یکم)

درس اول - ادامه خود را بیازمایید (قسمت بیست و یکم)

فصل اول - ساختار اتم و رفتار آن و خود را بیازمایید (قسمت بیست و دوم)

فصل اول - ساختار اتم و رفتار آن و خود را بیازمایید (قسمت بیست و دوم)

فصل اول - خود را بیازمایید و با هم بیندیشیم (قسمت بیست و سوم)

فصل اول - خود را بیازمایید و با هم بیندیشیم (قسمت بیست و سوم)

فصل اول -خود را بیازمایید و تبدیل اتم ها به یون ها (قسمت بیست و چهارم)

فصل اول -خود را بیازمایید و تبدیل اتم ها به یون ها (قسمت بیست و چهارم)

فصل اول -  با هم بیندیشیم (قسمت بیست و پنجم)

فصل اول - با هم بیندیشیم (قسمت بیست و پنجم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

درس اول - ادامه خود را بیازمایید (قسمت بیست و یکم)

2918 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

    فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

ادامه ی حل خودآزمایی مطرح شده در قسمت قبل،توسط استاد فاضل در این قسمت قرار دارد.در این بخش خودآزمایی صفحه ی سی و سوم کتاب درسی با توضیحات استاد فاضل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

keyboard_arrow_down
سعید فاضل

مدرس : شیمی مقطع : از پایه تا کنکور پست الکترونیک : fazel.saeid@yahoo.com شماره تماس: 09123081582 آدرس سایت: saeid_fazel.com شروع فعالیت از سال: 1370 به مدت: 25 سال همکاری با آموزشگاه های پژوهش ، اوستا ، مدرسان شریف ، خوارزمی ، آیندگان ، دانش یاری ، شایستگان ، گام طلایی ، ندوشن ، ذره بین طراحی آزمون های قلم چی ، مبتکران تدریس در مدارس تقوا ، آذر ، رازی همکاری در مطبوعات پیک برتر و همشهری تالیف جزوات انحصاری شیمی از پایه تا کنکور ویراستار علمی کتاب های پیش دانشگاهی میکروطبقه بندی گاج و IQ

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط