دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

13- قواعد - صرف فعل مضارع ناقص (قسمت سیزدهم)

1270 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

    فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

  • فارغ التحصیلان تجربی - عربی

    فارغ التحصیلان تجربی - عربی

  • فارغ التحصیلان انسانی - عربی

    فارغ التحصیلان انسانی - عربی

قواعد - صرف فعل مضارع ناقص (قسمت سیزدهم) در قسمت پیشین تدریس مبحث مضارع ناقص آغاز گردید. در این قسمت در ادامه ی بخش قبلی استاد ممتاز تدریس خود را ادامه می دهند و نکات مهم این مبحث را مطرح می گردانند.

keyboard_arrow_down
علیرضا ممتاز

شماره تلفن:9123718334

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط