دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

ربط دهنده ها (قسمت اول)

1222 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - زبان انگلیسی

    فارغ التحصیلان ریاضی - زبان انگلیسی

  • فارغ التحصیلان تجربی - زبان انگلیسی

    فارغ التحصیلان تجربی - زبان انگلیسی

  • فارغ التحصیلان انسانی - زبان انگلیسی

    فارغ التحصیلان انسانی - زبان انگلیسی

زبان - ربط دهندها - دوم گرامر - آموزش قواعد زبان

keyboard_arrow_down
علیرضا چاووشی

مدرس : زبان شماره تماس:9123719921

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط