دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
شیمی دوم تجربی - فصل اول- ساختار اتم (قسمت اول)

شیمی دوم تجربی - فصل اول- ساختار اتم (قسمت اول)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - الکترون نخستین(قسمت دوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - الکترون نخستین(قسمت دوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - فلوئو سنت (قسمت سوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - فلوئو سنت (قسمت سوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - محاسبه نسبت بار به جرم (قسمت چهارم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - محاسبه نسبت بار به جرم (قسمت چهارم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - پرتو زایی(قسمت پنجم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - پرتو زایی(قسمت پنجم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - ذره آلفا (قسمت ششم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - ذره آلفا (قسمت ششم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - دیگر ذره های سازنده اتم (قسمت هفتم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - دیگر ذره های سازنده اتم (قسمت هفتم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - عدد جرمی و ایزوتوپ (قسمت هشتم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - عدد جرمی و ایزوتوپ (قسمت هشتم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - ایزوتوپ (قسمت نهم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - ایزوتوپ (قسمت نهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - طیف نشری خطی (قسمت دهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - طیف نشری خطی (قسمت دهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - طیف نشری خطی اتم هیدروژن (قسمت یازدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - طیف نشری خطی اتم هیدروژن (قسمت یازدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - الکترون در حالت برانگیخته (قسمت دوازدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - الکترون در حالت برانگیخته (قسمت دوازدهم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - عدد کوانتومی ( قسمت سیزدهم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - عدد کوانتومی ( قسمت سیزدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - اوربیتال (قسمت چهاردهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - اوربیتال (قسمت چهاردهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - اصل طرد پائولی (قسمت پانزدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - اصل طرد پائولی (قسمت پانزدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست طرد پائولی (قسمت شانزدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست طرد پائولی (قسمت شانزدهم)

شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت هفدهم)

شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت هفدهم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت هجدهم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت هجدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - رسم آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت نوزدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - رسم آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت نوزدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - رسم آرایش الکترونی (قسمت بیستم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - رسم آرایش الکترونی (قسمت بیستم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول- تعیین دوره و گروه عناصر (قسمت بیست و یکم )

شیمی دوم تجربی - فصل اول- تعیین دوره و گروه عناصر (قسمت بیست و یکم )

شیمی دوم تجربی - فصل اول - اصل هوند (قسمت بیست و دوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - اصل هوند (قسمت بیست و دوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - عناصر واسطه (قسمت بیست و سوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - عناصر واسطه (قسمت بیست و سوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - عناصر اصلی (قسمت بیست و چهارم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - عناصر اصلی (قسمت بیست و چهارم)

شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت بیست و پنجم)

شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت بیست و پنجم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت بیست و ششم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت بیست و ششم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت بیست و هفتم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت بیست و هفتم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول- تست (قسمت بیست و هشتم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول- تست (قسمت بیست و هشتم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - تست (بیست و نهم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - تست (بیست و نهم)

شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت سی)

شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت سی)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - آرایش الکترونی یون ها (قسمت سی ودوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - آرایش الکترونی یون ها (قسمت سی ودوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تعیین عدد اتمی (قسمت سی و سوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تعیین عدد اتمی (قسمت سی و سوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت سی و چهارم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت سی و چهارم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست طرد پائولی (قسمت شانزدهم)

1635 visibility
2 سال قبل
 • فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

  فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

شیمی دوم- فصل اول-تست طرد پائولی (قسمت شانزدهم) در این فیلم آموزشی استاد نصراللهی در ادامه ی قسمت پیشین که حل تست های کنکور سراسری را آغاز نمودند به زدن باقی تست ها مبادرت می فرمایند و ضمن انجام مروری بر روی مطالب پیشین نکات مهم تستی وکنکوری را در اختیار دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری قرار می دهند.

keyboard_arrow_down
حسین نصراللهی

مدرس: شیمی کنکور مقطع: کنکور کارشناسی شهر و استان: تهران پست الکترونیکی: h.nasrollahi.66@gmail.com شماره تماس: 09124286618 شروع فعالیت از سال: 1385 به مدت: 10 سال مدال نقره المپیاد شیمی رتبه برتر کنکورهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا. همکاری با آموزشگاه های نما ، قلم چی شهرستان های بم و جیرفت ، مبتکران شهرستان بجنورد (پروازی) طراح آزمون های المپیاد آیریسک و الیگام تدریس در مدارس تیزهوشان حلی، فرزانگان و شهیدرجایی، غیرانتفاعی های علامه امینی ،پیوند ادب، سیمای نور، ریحانه الرسول ،دیانت

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط

نظرات

مهدیه مسکین نواز

مهدیه مسکین نواز

6 ماه قبل

خیلی عالی بود ممنون