دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

درس اول- ماهم چنان در وصف تومانده ایم (قسمت چهارم)

711 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - دروس پایه

    فارغ التحصیلان ریاضی - دروس پایه

  • فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

    فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

  • فارغ التحصیلان انسانی - دروس پایه

    فارغ التحصیلان انسانی - دروس پایه

در این فیلم آموزشی استاد عرفان شیرازی ابتدا دو بیت از درس اول ادبیات فارسی سال سوم عمومی را می خوانند و سپس به معنا ی هر کدام از آنها می پردازند . در ادامه استاد شیرازی اگر هر بیت آرایه ی ادبی یا نکته ی لغوی داشت بیان می کنند . یکی از ابیات از نظر مفهومی مهم می باشد زیرا در خود آزمایی انتهای درس کاربرد دارد . در انتها استاد دو بیت دیگر را می خوانند و چون در توضیحات کتاب آن دو بیت توضیح داده شده است استاد شیرازی تنها به نکات این ابیات می پردازند .

keyboard_arrow_down
عرفان شیرازی

b

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط