دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

8- قواعد - مباحث فعل ها (قسمت هشتم)

2199 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

    فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

  • فارغ التحصیلان تجربی - عربی

    فارغ التحصیلان تجربی - عربی

  • فارغ التحصیلان انسانی - عربی

    فارغ التحصیلان انسانی - عربی

قواعد عربی - معرفی باب های ثلاثی مزیذ و کاربرد آنها و نکات آن در قسمت پیشین استاد ممتاز به تدریس مبحث فعل ( ماضی، مضارع، امر، نفی و ... ) پرداختند. در این فیلم آموزشی در ادامه ی مبحث فعل استاد ممتاز به تدریس مبحث باب ها در زبان عربی، ثلاثی مزید و مجرد می پردازند و مثال ها و نکات را ارائه می دهند.

keyboard_arrow_down
علیرضا ممتاز

شماره تلفن:9123718334

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط