دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
بخش دوم - ترمودینامیک تیپ سوالهای نهایی فصل 2 (قسمت اول)

بخش دوم - ترمودینامیک تیپ سوالهای نهایی فصل 2 (قسمت اول)

بخش دوم - ترمودینامیک  تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت دوم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت دوم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت سوم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت سوم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت چهارم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت چهارم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت پنجم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت پنجم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت ششم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت ششم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت هفتم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت هفتم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت هشتم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت هشتم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت نهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت نهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت دهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت دهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت یازدهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت یازدهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت دوازدهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت دوازدهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت سیزدهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت سیزدهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت چهاردهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت چهاردهم)

بخش دوم - ترمودینامیک  تعریفی های مهم فصل2 کتاب(قسمت پانزدهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب(قسمت پانزدهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت شانزدهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت شانزدهم)

بخش دوم - مبحث ترمودینامیک (قسمت هفدهم)

بخش دوم - مبحث ترمودینامیک (قسمت هفدهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت هجدهم)

بخش دوم - ترمودینامیک تعریفی های مهم فصل2 کتاب (قسمت هجدهم)

بخش دوم - ترمودینامیک ظرفیت گرمایی ویژه و مولی (قسمت نوزدهم)

بخش دوم - ترمودینامیک ظرفیت گرمایی ویژه و مولی (قسمت نوزدهم)

بخش دوم - ترمودینامیک  قانون اول ترمودینامیک (قسمت بیستم)

بخش دوم - ترمودینامیک قانون اول ترمودینامیک (قسمت بیستم)

بخش دوم - ترمودینامیک قانون هس (قسمت بیست و یکم)

بخش دوم - ترمودینامیک قانون هس (قسمت بیست و یکم)

بخش دوم - ترمودینامیک قانون هس (قسمت بیست و دوم)

بخش دوم - ترمودینامیک قانون هس (قسمت بیست و دوم)

بخش دوم - ترمودینامیک آنتالپی تشکیل استاندارد (قسمت بیست و سوم)

بخش دوم - ترمودینامیک آنتالپی تشکیل استاندارد (قسمت بیست و سوم)

بخش دوم - ترمودینامیک آنتالپی تشکیل استاندارد (قسمت بیست و چهارم)

بخش دوم - ترمودینامیک آنتالپی تشکیل استاندارد (قسمت بیست و چهارم)

بخش دوم - ترمودینامیک انرژی آزاد گیبس (قسمت بیست و پنجم)

بخش دوم - ترمودینامیک انرژی آزاد گیبس (قسمت بیست و پنجم)

بخش دوم - ترمودینامیک انرژی آزاد گیبس(قسمت بیست و ششم)

بخش دوم - ترمودینامیک انرژی آزاد گیبس(قسمت بیست و ششم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

بخش دوم - ترمودینامیک قانون اول ترمودینامیک (قسمت بیستم)

409 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

    فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

آموزش

keyboard_arrow_down
محمد رضا شمس

محمدرضاشمس----متولد 1345 در تهران------لیسانس شیمی کاربردی و فوق لیسانس شیمی آلی--------سابقه تدریس از 1366 تا کنون در مناطق 14 و13 و 12و 3 و 4 آموزش و پرورش در مدارس و پیش دانشگاهی قیام-امام علی-طلوع-نیک انجام-پیشگامان-ام ابیها- مفتح-سرای دانش و مجتمع آموزشی روزبه و المهدی----------آموزشگاههای نور-مفید -علوی-کانون فرهنگی آموزش-کانون دبیران - دانشیار-------تالیفات: 40 آزمون نوبل--کتاب کار مجتمع المهدی--امتحان یار پیش دانشگاهی گاج-کتب کار شیمی1 کلاغ سپید--12کتاب دهم کلاغ سپید-----شماره تماس:09123156248---- ایمیل:mohammadreza.shams2@gmail.com

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط