دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
عربی هشتم درس اول مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ ( قسمت اول )

عربی هشتم درس اول مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ ( قسمت اول )

عربی هشتم درس اول مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ ( قسمت دوم )

عربی هشتم درس اول مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ ( قسمت دوم )

عربی هشتم درس اول مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ ( قسمت سوم )

عربی هشتم درس اول مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ ( قسمت سوم )

عربی هشتم درس اول مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ ( قسمت چهارم )

عربی هشتم درس اول مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ ( قسمت چهارم )

عربی هشتم درس اول مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ  (قسمت پنجم )

عربی هشتم درس اول مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ (قسمت پنجم )

عربی هشتم درس اول مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ ( قسمت ششم )

عربی هشتم درس اول مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ ( قسمت ششم )

عربی هشتم درس دوم أَهَمّیَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ (قسمت اول)

عربی هشتم درس دوم أَهَمّیَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ (قسمت اول)

عربی هشتم درس دوم أَهَمّیَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ (قسمت دوم)

عربی هشتم درس دوم أَهَمّیَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ (قسمت دوم)

عربی هشتم درس دوم أَهَمّیَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ (قسمت سوم)

عربی هشتم درس دوم أَهَمّیَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ (قسمت سوم)

عربی هشتم درس دوم أَهَمّیَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ (قسمت چهارم)

عربی هشتم درس دوم أَهَمّیَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ (قسمت چهارم)

عربی هشتم درس دوم أَهَمّیَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ (قسمت پنجم)

عربی هشتم درس دوم أَهَمّیَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ (قسمت پنجم)

عربی هشتم درس سوم مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ (قمست اول)

عربی هشتم درس سوم مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ (قمست اول)

عربی هشتم درس سوم مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ  ( قسمت دوم)

عربی هشتم درس سوم مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ ( قسمت دوم)

عربی هشتم درس چهارم اَلتَّجرِبَةُ الْجَدیدَةُ

عربی هشتم درس چهارم اَلتَّجرِبَةُ الْجَدیدَةُ

عربی هشتم درس سوم مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ (قسمت سوم)

عربی هشتم درس سوم مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ (قسمت سوم)

عربی هشتم درس پنجم اَلصَّداقَةُ

عربی هشتم درس پنجم اَلصَّداقَةُ

عربی هشتم درس سوم مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ( قسمت چهارم)

عربی هشتم درس سوم مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ( قسمت چهارم)

عربی هشتم درس هشتم اَلِعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ

عربی هشتم درس هشتم اَلِعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ

عربی هشتم درس نهم اَلسَّفْرَةُ الْعِلْمیَّةُ

عربی هشتم درس نهم اَلسَّفْرَةُ الْعِلْمیَّةُ

عربی هشتم درس دهم اَلْحِکَمُ

عربی هشتم درس دهم اَلْحِکَمُ

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

عربی هشتم درس سوم مِهْنَتُکَ فِی الْمُستَقبَلِ (قسمت سوم)

4753 visibility
3 سال قبل
  • هشتم - عربی

    هشتم - عربی

در این فیلم آموزشی استاد اکبری تمرین های درس سوم از کتاب عربی سال هشتم حل می کنند . ضمن حل این تمرینات توضیحاتی عنوان می شود که مطالب ذکر شده در ذهن دانش آموزان عمیق تر نقش می بندد .

keyboard_arrow_down
عاطفه اکبری

مدرس: درس عربی پایه های هفتم،هشتم،نهم مقطع: هفتم،هشتم،نهم شهر و استان: تهران شماره تماس: 09129417682 شروع فعالیت از سال: 1393 به مدت: 2 سال همکاری با آموزشگاه های قلم چی ، رایا ، باران

صفحه مدرس