دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
ریاضی کنکوری مبحث انتگرال نامعین (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال نامعین (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال نامعین (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال نامعین (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال نامعین (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال نامعین (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال نامعین (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال نامعین (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال نامعین (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال نامعین (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال نامعین (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال نامعین (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال نامعین (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال نامعین (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال معین (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال معین (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال معین (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال معین (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال معین (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال معین (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال معین (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال معین (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال از توابع قدر مطلق (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال از توابع قدر مطلق (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال از توابع قدر مطلق (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال از توابع قدر مطلق (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال - محاسبه سطوح محصور (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال - محاسبه سطوح محصور (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال - محاسبه سطوح محصور (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال - محاسبه سطوح محصور (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال - محاسبه سطوح محصور (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال - محاسبه سطوح محصور (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال - محاسبه سطوح محصور (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث انتگرال - محاسبه سطوح محصور (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث اولین قضایای اساسی حساب انتگرال

ریاضی کنکوری مبحث اولین قضایای اساسی حساب انتگرال

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

ریاضی کنکوری مبحث اولین قضایای اساسی حساب انتگرال

1235 visibility
3 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

    فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

در این بخش استاد بیگی موضوع مهم "اولین قضیه ی اساسی حساب انتگرال" را مورد بررسی قرار داده است.در ادامه پس از توضیح و تشریح مفهوم آن،برای یادگیری بهتر و درک عمیق تر این موضوع، نمونه تست های مربوط به این بخش با توضیح و تجزیه و تحلیل دکتر بیگی حل خواهد شد.

keyboard_arrow_down
غلامرضا بیگی

30سال سابقه تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاه های تهران - مدرس ریاضی 1-2-3 و حسابان 1و2 -ریاضی عمومی و حساب دیفرانسیل از پایه تا کنکور - تلفن همراه 09121056606

صفحه مدرس

نظرات

شایان  ملاجعفر

شایان ملاجعفر

2 سال قبل

مر30 خیلی خوب بود