دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
زبان و ادبیات فارسی کنکوری جناس (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری جناس (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری جناس (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری جناس (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری جناس (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری جناس (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری جناس (قسمت چهارم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری جناس (قسمت چهارم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری جناس (قسمت پنجم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری جناس (قسمت پنجم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری جناس (قسمت ششم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری جناس (قسمت ششم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری آرایه های سجع (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری آرایه های سجع (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری آرایه های سجع (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری آرایه های سجع (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری موازنه ترصیع

زبان و ادبیات فارسی کنکوری موازنه ترصیع

زبان و ادبیات فارسی کنکوری تکرار - قلب - واج آرایی - اشتقاق

زبان و ادبیات فارسی کنکوری تکرار - قلب - واج آرایی - اشتقاق

زبان و ادبیات فارسی کنکوری اسلوب و معادله (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری اسلوب و معادله (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری اسلوب و معادله (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری اسلوب و معادله (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری اسلوب و معادله (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری اسلوب و معادله (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری اسلوب و معادله (قسمت چهارم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری اسلوب و معادله (قسمت چهارم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری حسن تعلیل (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری حسن تعلیل (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری حسن تعلیل (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری حسن تعلیل (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری ایهام و ایهام تناسب (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری ایهام و ایهام تناسب (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری ایهام و ایهام تناسب (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری ایهام و ایهام تناسب (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری ایهام و ایهام تناسب (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری ایهام و ایهام تناسب (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری تضاد و تناقض (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری تضاد و تناقض (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری تضاد و تناقض (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری تضاد و تناقض (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری تلمیح و تضمین (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری تلمیح و تضمین (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری تلمیح و تضمین (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی کنکوری تلمیح و تضمین (قسمت دوم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

زبان و ادبیات فارسی کنکوری ایهام و ایهام تناسب (قسمت اول)

1780 visibility
2 سال قبل
 • فارغ التحصیلان ریاضی - ادبیات فارسی آرایه

  فارغ التحصیلان ریاضی - ادبیات فارسی آرایه

 • فارغ التحصیلان تجربی - ادبیات فارسی آرایه

  فارغ التحصیلان تجربی - ادبیات فارسی آرایه

 • فارغ التحصیلان انسانی - ادبیات فارسی آرایه

  فارغ التحصیلان انسانی - ادبیات فارسی آرایه

تدریس و آموزش زبان و ادبیات فارسی کنکوری ایهام و ایهام تناسب

keyboard_arrow_down
داوود علی پور

مدرس:ادبیات فارسی شهر و استان:تهران-تهران مقطع:کنکور پست الکترونیک:Davoodalipoor2015@gmail.com شماره تماس:9126870487 شروع فعالیت از سال:1383 به مدت:12 سال آموزشگاههای مطرح:قلم چی-سنجش-خوارزمی محصولات تصویری:فایل های 3 و 5 دقیقه ای قلم چی-فایل های بسته ادبیات خوارزمی و موسسه گام طراحی آزمون:آزمون های ارشد مدرسان شریف مدارس مطرح: مفید سوابق تحصیلی: لیسانس مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی- فوق لیسانس مدیریت آموزشی علامه طباطبایی-دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

صفحه مدرس