دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

29- قواعد - نکته انواع خبر (قسمت ونهم)

761 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

    فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

  • فارغ التحصیلان تجربی - عربی

    فارغ التحصیلان تجربی - عربی

  • فارغ التحصیلان انسانی - عربی

    فارغ التحصیلان انسانی - عربی

قواعد - نکته انواع خبر (قسمت ونهم) در قسمت های پیشین استاد ممتاز به ارائه ی مبحث جملات اسمیه ( جلمه ای که با اسم آغاز می شود ) و فعلیه ( جمله ای که با فعل آغاز می گردد ) پرداختند و در ادامه ی این مبحث وارد تدریس مبتدا و خبر که اجزای تشکیل دهنده ی جملات اسمیه و فعلیه هستند شدند. در ادامه ی فیلم های آموزشی استاد به تدریس خبر و انواع آن مبادرت نمودند. در این بخش نکات مهمی در مورد مبتدا و خبر در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

keyboard_arrow_down
علیرضا ممتاز

شماره تلفن:9123718334

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط