دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
ترمودینامیک- ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت اول)

ترمودینامیک- ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت اول)

ترمودینامیک- ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت دوم)

ترمودینامیک- ترمودینامیک و ظرفیت گرمایی (قسمت دوم)

ترمودینامیک- بررسی ظرفیت گرمایی (قسمت سوم)

ترمودینامیک- بررسی ظرفیت گرمایی (قسمت سوم)

ترمودینامیک- بررسی ظرفیت گرمایی (قسمت چهارم)

ترمودینامیک- بررسی ظرفیت گرمایی (قسمت چهارم)

ترمودینامیک- انواع سامانه ها (قسمت پنجم)

ترمودینامیک- انواع سامانه ها (قسمت پنجم)

ترمودینامیک- انواع سامانه ها (قسمت پنجم)

ترمودینامیک- انواع سامانه ها (قسمت پنجم)

ترمودینامیک- انواع سامانه ها (قسمت ششم)

ترمودینامیک- انواع سامانه ها (قسمت ششم)

ترمودینامیک- قانون اول ترمودینامیک (قسمت هفتم)

ترمودینامیک- قانون اول ترمودینامیک (قسمت هفتم)

ترمودینامیک- آنتالپی و تغییرات آن (قسمت هشتم)

ترمودینامیک- آنتالپی و تغییرات آن (قسمت هشتم)

ترمودینامیک- آنتالپی و تغییرات آن (قسمت نهم)

ترمودینامیک- آنتالپی و تغییرات آن (قسمت نهم)

ترمودینامیک- آنتالپی و تغییرات آن (قسمت دهم)

ترمودینامیک- آنتالپی و تغییرات آن (قسمت دهم)

ترمودینامیک- آنتالپی و تغییرات آن (قسمت یازدهم)

ترمودینامیک- آنتالپی و تغییرات آن (قسمت یازدهم)

ترمودینامیک- آنتالپی و تغییرات آن (قسمت دوازدهم)

ترمودینامیک- آنتالپی و تغییرات آن (قسمت دوازدهم)

ترمودینامیک- آنتالپی و تغییرات آن (قسمت سیزدهم)

ترمودینامیک- آنتالپی و تغییرات آن (قسمت سیزدهم)

ترمودینامیک- قانون هس (قسمت چهاردهم)

ترمودینامیک- قانون هس (قسمت چهاردهم)

ترمودینامیک- قانون هس (قسمت پانزدهم)

ترمودینامیک- قانون هس (قسمت پانزدهم)

ترمودینامیک- قانون هس (قسمت شانزدهم)

ترمودینامیک- قانون هس (قسمت شانزدهم)

ترمودینامیک- آنتالپی تشکیل ترکیب (قسمت هفدهم)

ترمودینامیک- آنتالپی تشکیل ترکیب (قسمت هفدهم)

ترمودینامیک- آنتالپی تشکیل ترکیب (قسمت هجدهم)

ترمودینامیک- آنتالپی تشکیل ترکیب (قسمت هجدهم)

ترمودینامیک- آنتالپی استاندارد تبخیر (قسمت نوزدهم)

ترمودینامیک- آنتالپی استاندارد تبخیر (قسمت نوزدهم)

ترمودینامیک- آنتالپی پیوند (قسمت بیستم)

ترمودینامیک- آنتالپی پیوند (قسمت بیستم)

ترمودینامیک- گرماسنج ها (قسمت بیست و یکم)

ترمودینامیک- گرماسنج ها (قسمت بیست و یکم)

ترمودینامیک- گرماسنج ها (قسمت بیست و دوم)

ترمودینامیک- گرماسنج ها (قسمت بیست و دوم)

ترمودینامیک- تعیین جهت پیشرفت واکنش (قسمت بیست و سوم)

ترمودینامیک- تعیین جهت پیشرفت واکنش (قسمت بیست و سوم)

ترمودینامیک- تعیین جهت پیشرفت واکنش (قسمت بیست و پنجم)

ترمودینامیک- تعیین جهت پیشرفت واکنش (قسمت بیست و پنجم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

ترمودینامیک- بررسی ظرفیت گرمایی (قسمت چهارم)

394 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

    فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی کنکور تجربی فصل دوم (ترمودینامیک) از شیمی سوم دبیرستان به بررسی ظرفیت گرمایی با استاد دادخواه می پردازیم. با اشاره دوباره به تعریف ظرفیت گرمایی تست های آن را حل می کنیم.

keyboard_arrow_down
استاد دادخواه

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط