دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت اول)

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت اول)

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوم)

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوم)

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سوم)

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سوم)

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت چهارم)

جمعبندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت چهارم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت پنجم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت پنجم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت ششم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت ششم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت هفتم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت هفتم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت هشتم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت هشتم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت نهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت نهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت یازدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت یازدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوازدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت دوازدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سیزدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سیزدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت چهاردهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت چهاردهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت پانزدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت پانزدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت شانزدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت شانزدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت هفدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت هفدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت هجدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت هجدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت نوزدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت نوزدهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیستم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیستم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و یکم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و یکم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و دوم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و دوم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و سوم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و سوم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و چهارم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و چهارم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و پنجم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و پنجم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و ششم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و ششم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هفتم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هفتم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هشتم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و هشتم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و نهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و نهم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سی ام)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سی ام)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سی و یکم)

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت سی و یکم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

جمع بندی گسسته و تست تکمیلی (قسمت بیست و سوم)

310 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - گسسته

    فارغ التحصیلان ریاضی - گسسته

در این قسمت از سری برنامه های کارگاهی در ادامه بخش های قبلی می پردازیم به ادامه تست های کنکور سراسری سال های پیشین از مبحث گراف جهت دار و رابطه ها ( متقارن، پاد متقارن و ...). استاد در این بخش تکنیک های حل هر یک از تست ها را به همراه نکات در اختیار دانش آموزان و داوطلبین کنکور سراسری قرار می دهند.

keyboard_arrow_down
سعید بنی هاشمی

شماره تماس:9125489026 آموزشگاههای مطرح:خوارزمی-علامه حلی-هشترودی-برهان-کیمیا مدارس مطرح:فارابی-فرهنگ ایران-بنیان دانش-موحد-نرجس نوین تالیفات:نویسنده کتاب های انتشارات خوارزمی-راه اندیشه-اندیشه فردا

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط