دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت اول)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت اول)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت نهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت نهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت دهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت دهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت یازدهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت یازدهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت دوازدهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت دوازدهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت سیزدهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت سیزدهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت چهاردهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت چهاردهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت پانزدهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت پانزدهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت شانزدهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت شانزدهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت هفدهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت هفدهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت هجدهم)

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت هجدهم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

ریاضی کنکوری انسانی مبحث اعداد و نماد ها (قسمت نهم)

450 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان انسانی - ریاضی

    فارغ التحصیلان انسانی - ریاضی

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی کنکور انسانی فصل اول (اعداد و نمادها) از ریاضی پایه اول دبیرستان به بررسی تست های توان با استاد کوروش داوودی می پردازیم. با حل تست های این مبحث همراه هستیم.

keyboard_arrow_down
کورش داوودی

صفحه مدرس