دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

5- تست های کنکور سراسرس مستثنی

563 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

    فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

  • فارغ التحصیلان تجربی - عربی

    فارغ التحصیلان تجربی - عربی

  • فارغ التحصیلان انسانی - عربی

    فارغ التحصیلان انسانی - عربی

تست های مستثنی در قسمت پیشین استاد شاپوران در ادامه ی به اتمام رساندن تدریس مبحث استثناء به زدن تست های کنکور سراسری این مبحث مبادرت نمودند. در این قسمت استاد به زدن باقی تست های این مبحث می پردازند و نکات مهم تستی و کنکوری را ارائه می دهند.

keyboard_arrow_down
علیرضا ممتاز

شماره تلفن:9123718334

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط