دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

11- قواعد - صرف فعل ماضی ناقص (قسمت یازدهم)

3221 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

    فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

  • فارغ التحصیلان تجربی - عربی

    فارغ التحصیلان تجربی - عربی

  • فارغ التحصیلان انسانی - عربی

    فارغ التحصیلان انسانی - عربی

قواعد - صرف فعل ماضی ناقص (قسمت یازدهم) در قسمت های پیشین استاد ممتاز تدریس مبحث افعال ناقص را همراه با حل مثال و بیان نکات آغاز نمودند. در این قسمت وارد بخش صرف فعل ماضی از مبحث افعال ناقص می شویم. استاد در این قسمت به بررسی تک تک صیغه ها و نکات آن ها می پردازند

keyboard_arrow_down
علیرضا ممتاز

شماره تلفن:9123718334

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط