دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
فصل دوم - قانون اول ترمودینامیک (قسمت اول)

فصل دوم - قانون اول ترمودینامیک (قسمت اول)

فصل دوم - قانون اول ترمودینامیک و تابع حالت و تابع مسیر (قسمت دوم)

فصل دوم - قانون اول ترمودینامیک و تابع حالت و تابع مسیر (قسمت دوم)

فصل دوم - قانون اول ترمودینامیک و تابع حالت و تابع مسیر (قسمت سوم)

فصل دوم - قانون اول ترمودینامیک و تابع حالت و تابع مسیر (قسمت سوم)

فصل دوم - قانون اول ترمودینامیک و تابع حالت و تابع مسیر (قسمت چهارم)

فصل دوم - قانون اول ترمودینامیک و تابع حالت و تابع مسیر (قسمت چهارم)

فصل دوم - قانون اول ترمودینامیک آنتالپی (قسمت پنجم)

فصل دوم - قانون اول ترمودینامیک آنتالپی (قسمت پنجم)

فصل دوم - قانون اول ترمودینامیک آنتالپی (قسمت ششم)

فصل دوم - قانون اول ترمودینامیک آنتالپی (قسمت ششم)

فصل دوم - برخی از آنتالپی های مهم (قسمت هفتم )

فصل دوم - برخی از آنتالپی های مهم (قسمت هفتم )

فصل دوم - برخی از آنتالپی های مهم (قسمت هشتم)

فصل دوم - برخی از آنتالپی های مهم (قسمت هشتم)

فصل دوم - برخی از آنتالپی های مهم (قسمت نهم)

فصل دوم - برخی از آنتالپی های مهم (قسمت نهم)

فصل دوم - برخی از آنتالپی های مهم (قسمت دهم)

فصل دوم - برخی از آنتالپی های مهم (قسمت دهم)

فصل دوم - برخی از آنتالپی های مهم (قسمت یازدهم)

فصل دوم - برخی از آنتالپی های مهم (قسمت یازدهم)

فصل دوم - برخی از آنتالپی های مهم (قسمت دوازدهم)

فصل دوم - برخی از آنتالپی های مهم (قسمت دوازدهم)

فصل دوم - تعیین گرما به روش مستقیم و غیر مستقیم (قسمت سیزدهم)

فصل دوم - تعیین گرما به روش مستقیم و غیر مستقیم (قسمت سیزدهم)

فصل دوم -تعیین گرما به روش مستقیم و غیر مستقیم (قسمت چهاردهم)

فصل دوم -تعیین گرما به روش مستقیم و غیر مستقیم (قسمت چهاردهم)

فصل دوم -آنتروپی انرژی گیبس و محلول ها (قسمت شانزدهم)

فصل دوم -آنتروپی انرژی گیبس و محلول ها (قسمت شانزدهم)

فصل دوم -آنتروپی انرژی گیبس و محلول ها (قسمت پانزدهم)

فصل دوم -آنتروپی انرژی گیبس و محلول ها (قسمت پانزدهم)

فصل دوم -آنتروپی انرژی گیبس و محلول ها (قسمت هفدهم )

فصل دوم -آنتروپی انرژی گیبس و محلول ها (قسمت هفدهم )

فصل دوم -آنتروپی انرژی گیبس و محلول ها (قسمت هجدهم)

فصل دوم -آنتروپی انرژی گیبس و محلول ها (قسمت هجدهم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

فصل دوم -تعیین گرما به روش مستقیم و غیر مستقیم (قسمت چهاردهم)

245 visibility
یک سال قبل
 • فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

  فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

آموزش

keyboard_arrow_down
مجید خرم نژاد

مدرس : شیمی کنکوری شهر : تهران و اصفهان مقظع : پایه تا کنکور شروع فعالیت : 1380 به مدت : 15 سال آموزشگاه ها :قلمچی ، علوی ، جهان طراحی آزمون : قلمچی مدارس : رشد ، علامه ، احمدیه جامع و تالیف : نوروز قلمچی تلفن همراه :09121799349

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط