دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس اول زنگ علوم (جلسه اول)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس اول زنگ علوم (جلسه اول)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس اول زنگ علوم (جلسه دوم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس اول زنگ علوم (جلسه دوم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس دوم مخلوط‎ها در زندگی (جلسه سوم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس دوم مخلوط‎ها در زندگی (جلسه سوم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس سوم انرژی، نیاز هر روز ما (جلسه چهارم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس سوم انرژی، نیاز هر روز ما (جلسه چهارم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس سوم انرژی، نیاز هر روز ما (جلسه پنجم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس سوم انرژی، نیاز هر روز ما (جلسه پنجم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس پنجم گرما و ماده (جلسه هشتم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس پنجم گرما و ماده (جلسه هشتم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس پنجم گرما و ماده (جلسه نهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس پنجم گرما و ماده (جلسه نهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس ششم سنگ‎ها (جلسه دهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس ششم سنگ‎ها (جلسه دهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس ششم سنگ‎ها (جلسه یازدهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس ششم سنگ‎ها (جلسه یازدهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس هفتم آهن‎ربا در زندگی (جلسه دوازدهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس هفتم آهن‎ربا در زندگی (جلسه دوازدهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس هفتم آهن‎ربا در زندگی (جلسه سیزدهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس هفتم آهن‎ربا در زندگی (جلسه سیزدهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس هشتم آسمان در شب (جلسه چهاردهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس هشتم آسمان در شب (جلسه چهاردهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس هشتم آسمان در شب (جلسه پانزدهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس هشتم آسمان در شب (جلسه پانزدهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس نهم بدن ما 1 (جلسه شانزدهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس نهم بدن ما 1 (جلسه شانزدهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس نهم بدن ما 2 (جلسه هجدهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس نهم بدن ما 2 (جلسه هجدهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس نهم بدن ما 2 (جلسه نوزدهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس نهم بدن ما 2 (جلسه نوزدهم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس یازدهم بی‎مهره‎ها (جلسه بیستم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس یازدهم بی‎مهره‎ها (جلسه بیستم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس یازدهم بی‎مهره‎ها (جلسه بیست و یکم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس یازدهم بی‎مهره‎ها (جلسه بیست و یکم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس دوازدهم گوناگونی گیاهان (جلسه بیست و دوم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس دوازدهم گوناگونی گیاهان (جلسه بیست و دوم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس دوازدهم گوناگونی گیاهان (جلسه بیست و سوم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس دوازدهم گوناگونی گیاهان (جلسه بیست و سوم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس سیزدهم زیستگاه (جلسه بیست و چهارم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس سیزدهم زیستگاه (جلسه بیست و چهارم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس سیزدهم زیستگاه (جلسه بیست و پنجم)

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس سیزدهم زیستگاه (جلسه بیست و پنجم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

نمونه سوال علوم تجربی چهارم درس پنجم گرما و ماده (جلسه نهم)

545 visibility
2 سال قبل
  • چهارم - علوم تجربی

    چهارم - علوم تجربی

نمونه سوال علوم تجربی چهارم همراه با حل تشریحی

keyboard_arrow_down
مریم شیخ

مدرس

صفحه مدرس

نظرات

 محمدحسین جعفریان

محمدحسین جعفریان

2 سال قبل

ببخشید چرا اسم پایه و درس و وارد میکنیم نمیاد؟

driq

پایه و درس رو باید از قسمت دسته بندی بالای سایت وارد کنید دوست عزیز. اگه مشکلتون حل نشد با شماره 64346666-021 تماس بگیرید راهنماییتون کنیم.