دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
الکتروشیمی- اکسایش (قسمت اول)

الکتروشیمی- اکسایش (قسمت اول)

الکتروشیمی- اکسایش (قسمت دوم)

الکتروشیمی- اکسایش (قسمت دوم)

الکتروشیمی- اکسایش (قسمت سوم)

الکتروشیمی- اکسایش (قسمت سوم)

الکتروشیمی- محاسبه اعداد اکسایش (قسمت چهارم)

الکتروشیمی- محاسبه اعداد اکسایش (قسمت چهارم)

الکتروشیمی- محاسبه اعداد اکسایش (قسمت پنجم)

الکتروشیمی- محاسبه اعداد اکسایش (قسمت پنجم)

الکتروشیمی- حل تمرینات اکسایش (قسمت ششم)

الکتروشیمی- حل تمرینات اکسایش (قسمت ششم)

الکتروشیمی- حل تمرینات اکسایش (قسمت هفتم)

الکتروشیمی- حل تمرینات اکسایش (قسمت هفتم)

الکتروشیمی- حل تمرینات اکسایش (قسمت هشتم)

الکتروشیمی- حل تمرینات اکسایش (قسمت هشتم)

الکتروشیمی- آلدهیدها و کتون ها (قسمت نهم)

الکتروشیمی- آلدهیدها و کتون ها (قسمت نهم)

الکتروشیمی - کربن و ترکیب های آلی- انواع کربن (قسمت دهم)

الکتروشیمی - کربن و ترکیب های آلی- انواع کربن (قسمت دهم)

الکتروشیمی- طرز تهیه آلدهیدها (قسمت یازدهم)

الکتروشیمی- طرز تهیه آلدهیدها (قسمت یازدهم)

الکتروشیمی- موازنه واکنش (قسمت دوازدهم)

الکتروشیمی- موازنه واکنش (قسمت دوازدهم)

الکتروشیمی- موازنه واکنش (قسمت سیزدهم)

الکتروشیمی- موازنه واکنش (قسمت سیزدهم)

الکتروشیمی- روش کوتاه موازنه (قسمت چهاردهم)

الکتروشیمی- روش کوتاه موازنه (قسمت چهاردهم)

الکتروشیمی- رقابت فلزها (قسمت پانزدهم)

الکتروشیمی- رقابت فلزها (قسمت پانزدهم)

الکتروشیمی- پیشگویی درباره انجام پذیر بودن واکنش ها (قسمت هفدهم)

الکتروشیمی- پیشگویی درباره انجام پذیر بودن واکنش ها (قسمت هفدهم)

الکتروشیمی- پیشگویی درباره انجام پذیر بودن واکنش ها (قسمت هیجدهم)

الکتروشیمی- پیشگویی درباره انجام پذیر بودن واکنش ها (قسمت هیجدهم)

الکتروشیمی- انواع سلول های الکتروشیمیایی (قسمت بیستم)

الکتروشیمی- انواع سلول های الکتروشیمیایی (قسمت بیستم)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی یا سلول های شیمیایی (قسمت بیست و یکم)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی یا سلول های شیمیایی (قسمت بیست و یکم)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی یا سلول های شیمیایی (قسمت بیست و دو)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی یا سلول های شیمیایی (قسمت بیست و دو)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی (قسمت بیست و سه)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی (قسمت بیست و سه)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی - حفاطت کاتدی - گالوانیزه - حلبی (قسمت بیست و چهارم)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی - حفاطت کاتدی - گالوانیزه - حلبی (قسمت بیست و چهارم)

الکتروشیمی- سلول های الکترولیت (قسمت بیست و پنجم)

الکتروشیمی- سلول های الکترولیت (قسمت بیست و پنجم)

الکتروشیمی- برقکافت محلول غلیظ سدیم کلرید (قسمت بیست و ششم)

الکتروشیمی- برقکافت محلول غلیظ سدیم کلرید (قسمت بیست و ششم)

الکتروشیمی- کاربرد سلول های الکترولیت (قسمت بیست و هفتم)

الکتروشیمی- کاربرد سلول های الکترولیت (قسمت بیست و هفتم)

الکتروشیمی- استخراج آلومینیوم (قسمت بیست و هشتم)

الکتروشیمی- استخراج آلومینیوم (قسمت بیست و هشتم)

الکتروشیمی- آبکاری و پالایش مس (قسمت بیست و نهم)

الکتروشیمی- آبکاری و پالایش مس (قسمت بیست و نهم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

الکتروشیمی- پیشگویی درباره انجام پذیر بودن واکنش ها (قسمت هفدهم)

5329 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

    فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی کنکور تجربی فصل دوم (الکتروشیمی) از شیمی 2 پیش دانشگاهی به بررسی پیشگویی درباره انجام پذیر بودن با استاد بابک محب می پردازیم. در ابتدا با حل چند تمرین از مبحث قبل همراه هستیم سپس با تعریف پیشگویی درباره انجام پذیر بودن واکنش ها همراه هستیم و مثال آن را باهم حل می کنیم.

keyboard_arrow_down
بابک محب

شماره تماس:9121274695 تالیفات:تست جامع شیمی-کتاب کار شیمی 2-کتاب کار شیمی 3 و پیش 1.2 بسته جمع بندی شب کنکور

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط