دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
منظومه آس گاج

منظومه آس گاج

معرفی کتاب (قسمت اول)

معرفی کتاب (قسمت اول)

معرفی کتاب (قسمت دوم)

معرفی کتاب (قسمت دوم)

معرفی کتاب (قسمت سوم)

معرفی کتاب (قسمت سوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل اول مبحث پروتئین سازی (قسمت اول)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل اول مبحث پروتئین سازی (قسمت اول)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل اول مبحث پروتئین سازی (قسمت دوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل اول مبحث پروتئین سازی (قسمت دوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل دوم مبحث تکنولوژی زیستی

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل دوم مبحث تکنولوژی زیستی

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل سوم مبحث پیدایش و گسترش زندگی

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل سوم مبحث پیدایش و گسترش زندگی

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل چهارم مبحث تغییر و تحول گونه ها

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل چهارم مبحث تغییر و تحول گونه ها

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل پنجم مبحث ژنتیک جمعیت (قسمت اول)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل پنجم مبحث ژنتیک جمعیت (قسمت اول)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل پنجم مبحث ژنتیک جمعیت (قسمت دوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل پنجم مبحث ژنتیک جمعیت (قسمت دوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل ششم مبحث پویایی جمعیت و اجتماعات زیستی (قسمت اول)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل ششم مبحث پویایی جمعیت و اجتماعات زیستی (قسمت اول)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل ششم مبحث پویایی جمعیت و اجتماعات زیستی  (قسمت دوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل ششم مبحث پویایی جمعیت و اجتماعات زیستی (قسمت دوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل هفتم مبحث رفتار شناسی

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل هفتم مبحث رفتار شناسی

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل هشتم مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت اول)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل هشتم مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت اول)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل هشتم مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت دوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل هشتم مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت دوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل هشتم مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت سوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل هشتم مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت سوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل هشتم مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت چهارم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل هشتم مبحث شارش انرژی در جاندران (قسمت چهارم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل نهم مبحث ویروس ها و باکتری ها (قسمت اول)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل نهم مبحث ویروس ها و باکتری ها (قسمت اول)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل نهم مبحث ویروس ها و باکتری ها (قسمت دوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل نهم مبحث ویروس ها و باکتری ها (قسمت دوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل دهم مبحث آغازیان (قسمت اول)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل دهم مبحث آغازیان (قسمت اول)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل دهم مبحث آغازیان (قسمت دوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل دهم مبحث آغازیان (قسمت دوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل دهم مبحث آغازیان (قسمت سوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل دهم مبحث آغازیان (قسمت سوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل یازدهم مبحث قارچ ها (قسمت اول)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل یازدهم مبحث قارچ ها (قسمت اول)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل یازدهم مبحث قارچ ها (قسمت دوم)

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل یازدهم مبحث قارچ ها (قسمت دوم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل ششم مبحث پویایی جمعیت و اجتماعات زیستی (قسمت دوم)

2069 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - زیست شناسی

    فارغ التحصیلان تجربی - زیست شناسی

آموزش درس و حل تست زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل ششم مبحث پویایی جمعیت و اجتماعات زیستی

keyboard_arrow_down
سهیل میرزایی

مدرس:زیست شناسی شهر و استان: تهران مقطع: متوسطه و کنکور پست الکترونیک: صفحه اینستاگرام: mirzaei.soheil.author پنل آموزشی تلگرام= @orjozeh شروع فعالیت از سال:1390 به مدت:5 سال تالیفات:دانشنامه پزشکی پدیده -کلیات جنین شناسی بالینی و اطلس منظوم ناهنجاریهای جنینی-منظومه زیست شناسی آس گاج نویسنده برگزیده کشور-دانش آموخته استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-مبتکر یادگیری و مطالعه زیست کنکور به روش rdjc

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط