دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت اول)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت اول)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت دوم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت دوم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی  (قسمت چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت دهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت دهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت یازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت یازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت دوازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت دوازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت سیزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت سیزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت چهاردهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت چهاردهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت پانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت پانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت شانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت شانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت هفدهم )

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت هفدهم )

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت هجدهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت هجدهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت نوزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت نوزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت بیستم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت بیستم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و ششم)

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و ششم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و نهم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت بیست و نهم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی ام)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی ام)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و ششم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و ششم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی و هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی ونهم)

شیمی فارغ التحصیلان بخش اول سینتیک شیمیایی (قسمت سی ونهم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

شیمی فارغ التحصیلان سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)

1405 visibility
3 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - شیمی

    فارغ التحصیلان ریاضی - شیمی

  • فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

    فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

شیمی پیش- فصل اول- تست سرعت واکنش(قسمت هفتم) در قسمت های پیشین مبحث سرعت واکنش به همراه حل نمونه مثال تدریس و مطرح گردید. در این فیلم آموزشی استاد نصراللهی ضمن زدن تست های کنکور سراسری نکات تستی را نیز مطرح می گردانند و مروری بر روی مطالب آموزش داده شده انجام می دهند.

keyboard_arrow_down
حسین نصراللهی

مدرس: شیمی کنکور مقطع: کنکور کارشناسی شهر و استان: تهران پست الکترونیکی: h.nasrollahi.66@gmail.com شماره تماس: 09124286618 شروع فعالیت از سال: 1385 به مدت: 10 سال مدال نقره المپیاد شیمی رتبه برتر کنکورهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا. همکاری با آموزشگاه های نما ، قلم چی شهرستان های بم و جیرفت ، مبتکران شهرستان بجنورد (پروازی) طراح آزمون های المپیاد آیریسک و الیگام تدریس در مدارس تیزهوشان حلی، فرزانگان و شهیدرجایی، غیرانتفاعی های علامه امینی ،پیوند ادب، سیمای نور، ریحانه الرسول ،دیانت

صفحه مدرس