دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
زیست شناسی دوم فصل اول مولکولهای زیستی (قسمت اول)

زیست شناسی دوم فصل اول مولکولهای زیستی (قسمت اول)

زیست شناسی دوم فصل اول مولکولهای زیستی (قسمت دوم)

زیست شناسی دوم فصل اول مولکولهای زیستی (قسمت دوم)

زیست شناسی دوم فصل اول مولکولهای زیستی (قسمت سوم)

زیست شناسی دوم فصل اول مولکولهای زیستی (قسمت سوم)

زیست شناسی دوم فصل دوم سفری به درون سلول

زیست شناسی دوم فصل دوم سفری به درون سلول

زیست شناسی دوم فصل سوم سفری در دنیای جانداران (قسمت اول)

زیست شناسی دوم فصل سوم سفری در دنیای جانداران (قسمت اول)

زیست شناسی دوم فصل سوم سفری در دنیای جانداران (قسمت دوم)

زیست شناسی دوم فصل سوم سفری در دنیای جانداران (قسمت دوم)

زیست شناسی دوم فصل چهارم گوارش (قسمت اول)

زیست شناسی دوم فصل چهارم گوارش (قسمت اول)

زیست شناسی دوم فصل چهارم گوارش (قسمت دوم )

زیست شناسی دوم فصل چهارم گوارش (قسمت دوم )

زیست شناسی دوم فصل چهارم گوارش (قسمت سوم)

زیست شناسی دوم فصل چهارم گوارش (قسمت سوم)

زیست شناسی دوم فصل چهارم گوارش (قسمت چهارم)

زیست شناسی دوم فصل چهارم گوارش (قسمت چهارم)

زیست شناسی دوم فصل پنجم تبادل گازها (قسمت اول)

زیست شناسی دوم فصل پنجم تبادل گازها (قسمت اول)

زیست شناسی دوم فصل پنجم تبادل گازها (قسمت دوم)

زیست شناسی دوم فصل پنجم تبادل گازها (قسمت دوم)

زیست شناسی دوم فصل پنجم تبادل گازها (قسمت سوم)

زیست شناسی دوم فصل پنجم تبادل گازها (قسمت سوم)

زیست شناسی دوم فصل ششم گردش مواد (قسمت اول)

زیست شناسی دوم فصل ششم گردش مواد (قسمت اول)

زیست شناسی دوم فصل ششم گردش مواد (قسمت دوم)

زیست شناسی دوم فصل ششم گردش مواد (قسمت دوم)

زیست شناسی دوم فصل ششم گردش مواد (قسمت سوم)

زیست شناسی دوم فصل ششم گردش مواد (قسمت سوم)

زیست شناسی دوم فصل ششم گردش مواد (قسمت چهارم)

زیست شناسی دوم فصل ششم گردش مواد (قسمت چهارم)

زیست شناسی دوم فصل ششم گردش مواد (قسمت پنجم)

زیست شناسی دوم فصل ششم گردش مواد (قسمت پنجم)

زیست شناسی دوم فصل هفتم تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد

زیست شناسی دوم فصل هفتم تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد

زیست شناسی دوم فصل هشتم حرکت (قسمت اول)

زیست شناسی دوم فصل هشتم حرکت (قسمت اول)

زیست شناسی دوم فصل هشتم حرکت (قسمت دوم)

زیست شناسی دوم فصل هشتم حرکت (قسمت دوم)

زیست شناسی دوم فصل هشتم حرکت (قسمت سوم)

زیست شناسی دوم فصل هشتم حرکت (قسمت سوم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

زیست شناسی دوم فصل پنجم تبادل گازها (قسمت دوم)

3608 visibility
3 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - زیست شناسی

    فارغ التحصیلان تجربی - زیست شناسی

تدریس و حل تست زیست شناسی دوم فصل پنجم تبادل گازها

keyboard_arrow_down
سهیل میرزایی

مدرس:زیست شناسی شهر و استان: تهران مقطع: متوسطه و کنکور پست الکترونیک: صفحه اینستاگرام: mirzaei.soheil.author پنل آموزشی تلگرام= @orjozeh شروع فعالیت از سال:1390 به مدت:5 سال تالیفات:دانشنامه پزشکی پدیده -کلیات جنین شناسی بالینی و اطلس منظوم ناهنجاریهای جنینی-منظومه زیست شناسی آس گاج نویسنده برگزیده کشور-دانش آموخته استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-مبتکر یادگیری و مطالعه زیست کنکور به روش rdjc

صفحه مدرس

نظرات

علی شیخی

علی شیخی

4 ماه قبل

ای کاش جزوه تونم تو سایت بذارید برای دانلود خیلی خوب میشه