دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

روش پاسخگویی به تست های کنکور - حل تست ترجمه ( قسمت بیستم)

1335 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

    فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

  • فارغ التحصیلان تجربی - عربی

    فارغ التحصیلان تجربی - عربی

  • فارغ التحصیلان انسانی - عربی

    فارغ التحصیلان انسانی - عربی

در این فیلم های آموزشی درس عربی استاد ماهینی ادامه تست های ترجمه را مورد بررسی قرار می دهند . با توجه به مطالب و نکات عنوان شده در قسمت های قبل از فعل ماضی و مضارع ؛ استاد تست های کنکوری را حل می کنند .

keyboard_arrow_down
... ماهینی

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط