دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

4- قواعد - تست حال و حال مفرد (قسمت چهارم)

1335 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

    فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

  • فارغ التحصیلان تجربی - عربی

    فارغ التحصیلان تجربی - عربی

  • فارغ التحصیلان انسانی - عربی

    فارغ التحصیلان انسانی - عربی

قواعد - تست حال و حال مفرد (قسمت چهارم) در قسمت های قبلی تدریس مباحث حال و حال مفرد به پایان رسید و در خلال فیلم ها آموزشی قبل، نکات این مباحث نیز جمعبندی شدند. در این بخش استاد ممتاز به زدن تست های کنکور سراسری این مبحث می پدازند و طبعا نکات تستی و کنکوری مهمی را نیز مطرح می گردانند.

keyboard_arrow_down
علیرضا ممتاز

شماره تلفن:9123718334

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط