دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
حل تشریحی درس عربی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 35الی 50

حل تشریحی درس عربی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 35الی 50

حل تشریحی درس ریاضی (هندسه پایه) کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 125 الی 132

حل تشریحی درس ریاضی (هندسه پایه) کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 125 الی 132

 حل تشریحی درس ادبیات کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 1الی 25

حل تشریحی درس ادبیات کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 1الی 25

 حل تشریحی درس دین و زندگی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 51 الی 75

حل تشریحی درس دین و زندگی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 51 الی 75

حل تشریحی درس ریاضی (هندسه تحلیلی) کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 133 الی 140

حل تشریحی درس ریاضی (هندسه تحلیلی) کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 133 الی 140

حل تشریحی درس ادبیات کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 1 الی 25

حل تشریحی درس ادبیات کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 1 الی 25

 حل تشریحی درس شیمی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 201 الی 235

حل تشریحی درس شیمی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 201 الی 235

حل تشریحی درس شیمی کنکور سراسری خارج از کشور 96 - رشته ریاضی- سوال 201 الی 206

حل تشریحی درس شیمی کنکور سراسری خارج از کشور 96 - رشته ریاضی- سوال 201 الی 206

حل تشریحی درس ریاضی (گسسته) کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 101 الی 124

حل تشریحی درس ریاضی (گسسته) کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 101 الی 124

حل تشریحی درس شیمی کنکور سراسری خارج از کشور 96 - رشته ریاضی- سوال 207 الی 213

حل تشریحی درس شیمی کنکور سراسری خارج از کشور 96 - رشته ریاضی- سوال 207 الی 213

حل تشریحی درس عربی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 26 الی 37

حل تشریحی درس عربی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 26 الی 37

حل تشریحی درس عربی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 38 الی 50

حل تشریحی درس عربی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 38 الی 50

حل تشریحی درس شیمی کنکور سراسری خارج از کشور 96 - رشته ریاضی- سوال 214 الی 213

حل تشریحی درس شیمی کنکور سراسری خارج از کشور 96 - رشته ریاضی- سوال 214 الی 213

حل تشریحی درس شیمی کنکور سراسری خارج از کشور 96 - رشته ریاضی- سوال 230 الی 235

حل تشریحی درس شیمی کنکور سراسری خارج از کشور 96 - رشته ریاضی- سوال 230 الی 235

حل تشریحی درس فرهنگ و معارف اسلامی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 51 الی 75

حل تشریحی درس فرهنگ و معارف اسلامی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 51 الی 75

 حل تشریحی درس زبان انگلیسی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 76 الی 87

حل تشریحی درس زبان انگلیسی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 76 الی 87

حل تشریحی درس زبان انگلیسی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 88الی100

حل تشریحی درس زبان انگلیسی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 88الی100

حل تشریحی درس ریاضی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 101الی110

حل تشریحی درس ریاضی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 101الی110

حل تشریحی درس ریاضی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 111الی124

حل تشریحی درس ریاضی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 111الی124

حل تشریحی درس ریاضی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 125 الی 143

حل تشریحی درس ریاضی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 125 الی 143

حل تشریحی درس فیزیک کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 156 الی 200

حل تشریحی درس فیزیک کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 156 الی 200

حل تشریحی درس شیمی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 201 الی235

حل تشریحی درس شیمی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 201 الی235

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

حل تشریحی درس شیمی کنکور سراسری 96 - رشته ریاضی - سوال 201 الی235

10467 visibility
یک سال قبل
 • فارغ التحصیلان ریاضی - شیمی

  فارغ التحصیلان ریاضی - شیمی

 • فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

  فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

آزمایش

keyboard_arrow_down
گاج -

تهران

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط

نظرات

محمد اسکندری

محمد اسکندری

8 ماه قبل

خستهنباشید

نظرات

سعید فاضل

سعید فاضل

8 ماه قبل

سلام وتشکر از دکتر کاش نظم و طبقه بندی فیلمها سهل الوصول تر بود و همچنین سایزفیلمها و قطعه بندی شون کمتر بود