دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

9- قواعد - دسته بندی اسم از نظر تعداد

441 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

    فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

  • فارغ التحصیلان تجربی - عربی

    فارغ التحصیلان تجربی - عربی

  • فارغ التحصیلان انسانی - عربی

    فارغ التحصیلان انسانی - عربی

دسته بندی اسم از نظر تعداد در قسمت پیشین استاد ممتاز به تدریس تقسیم بندی اسم از نظر مذکر و مونث بودن پرداختند. در این قسمت تقسیم بندی دیگری از اسم نیز، اسم از نظر تعداد ( انواع جمع و مفرد ) ، تدریس می گردد.

keyboard_arrow_down
علیرضا ممتاز

شماره تلفن:9123718334

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط