دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت اول)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت اول)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت سوم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت چهارم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت چهارم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت پنجم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت پنجم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت ششم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت ششم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت هفتم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت هفتم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت هشتم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت هشتم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت نهم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت نهم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت دهم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت دهم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت یازدهم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت یازدهم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوازدهم)

بخش اول - مفاهیم استوکیومتری (قسمت دوازدهم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت سیزدهم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت سیزدهم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت چهاردهم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت چهاردهم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت پانزدهم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت پانزدهم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت شانزدهم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت شانزدهم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت هفدهم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت هفدهم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت هجدهم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت هجدهم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت نوزدهم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت نوزدهم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت بیستم)

بخش اول - چگالی گازها (قسمت بیستم)

بخش اول - واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و یکم)

بخش اول - واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و یکم)

بخش اول - واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و دوم)

بخش اول - واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و دوم)

بخش اول - واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و سوم)

بخش اول - واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و سوم)

بخش اول - واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و چهارم)

بخش اول - واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و چهارم)

بخش اول - واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و پنجم)

بخش اول - واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و پنجم)

بخش اول - واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و ششم)

بخش اول - واکنش دهنده محدود کننده و اضافی (قسمت بیست و ششم)

بخش اول - روابط حجمی گازها (قسمت بیست و هفتم )

بخش اول - روابط حجمی گازها (قسمت بیست و هفتم )

بخش اول - روابط حجمی گازها (قسمت بیست و هشتم)

بخش اول - روابط حجمی گازها (قسمت بیست و هشتم)

بخش اول - روابط حجمی گازها (قسمت بیست و نهم)

بخش اول - روابط حجمی گازها (قسمت بیست و نهم)

بخش اول - روابط حجمی گازها (قسمت سی ام)

بخش اول - روابط حجمی گازها (قسمت سی ام)

بخش اول - روابط حجمی گازها (قسمت سی و یکم )

بخش اول - روابط حجمی گازها (قسمت سی و یکم )

بخش اول - روابط حجمی گازها (قسمت سی و دوم)

بخش اول - روابط حجمی گازها (قسمت سی و دوم)

بخش اول - روابط حجمی گازها (قسمت سی و سوم)

بخش اول - روابط حجمی گازها (قسمت سی و سوم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

بخش اول - روابط حجمی گازها (قسمت سی ام)

180 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

    فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

آموزش

keyboard_arrow_down
مجید خرم نژاد

مدرس : شیمی کنکوری شهر : تهران و اصفهان مقظع : پایه تا کنکور شروع فعالیت : 1380 به مدت : 15 سال آموزشگاه ها :قلمچی ، علوی ، جهان طراحی آزمون : قلمچی مدارس : رشد ، علامه ، احمدیه جامع و تالیف : نوروز قلمچی تلفن همراه :09121799349

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط