دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
زبان انگلیسی هفتم درس اول My Name (قسمت اول)

زبان انگلیسی هفتم درس اول My Name (قسمت اول)

زبان انگلیسی هفتم درس اول My Name (قسمت دوم)

زبان انگلیسی هفتم درس اول My Name (قسمت دوم)

زبان انگلیسی هفتم درس اول My Name (‌قسمت سوم)

زبان انگلیسی هفتم درس اول My Name (‌قسمت سوم)

زبان انگلیسی هفتم درس اول My Name (قسمت چهارم)

زبان انگلیسی هفتم درس اول My Name (قسمت چهارم)

زبان انگلیسی هفتم درس اول My Name (قسمت پنجم)

زبان انگلیسی هفتم درس اول My Name (قسمت پنجم)

زبان انگلیسی هفتم درس اول My Name (قسمت ششم)

زبان انگلیسی هفتم درس اول My Name (قسمت ششم)

زبان انگلیسی هفتم درس دوم My Classmate ( قسمت اول‌)‌

زبان انگلیسی هفتم درس دوم My Classmate ( قسمت اول‌)‌

زبان انگلیسی هفتم درس دوم My Classmate (قسمت دوم‌)‌

زبان انگلیسی هفتم درس دوم My Classmate (قسمت دوم‌)‌

زبان انگلیسی هفتم درس دوم My Classmate (‌قسمت سوم)‌

زبان انگلیسی هفتم درس دوم My Classmate (‌قسمت سوم)‌

زبان انگلیسی هفتم درس دوم My Classmate (قسمت چهارم)

زبان انگلیسی هفتم درس دوم My Classmate (قسمت چهارم)

زبان انگلیسی هفتم درس دوم My Classmate (‌قسمت پنجم)‌

زبان انگلیسی هفتم درس دوم My Classmate (‌قسمت پنجم)‌

زبان انگلیسی هفتم درس دوم My Classmate (قسمت ششم)

زبان انگلیسی هفتم درس دوم My Classmate (قسمت ششم)

زبان انگلیسی هفتم درس سوم My Age (‌قسمت اول)‌

زبان انگلیسی هفتم درس سوم My Age (‌قسمت اول)‌

زبان انگلیسی هفتم درس سوم My Age (قسمت دوم)

زبان انگلیسی هفتم درس سوم My Age (قسمت دوم)

زبان انگلیسی هفتم درس سوم My Age (قسمت سوم)

زبان انگلیسی هفتم درس سوم My Age (قسمت سوم)

زبان انگلیسی هفتم درس سوم My Age (قسمت چهارم)

زبان انگلیسی هفتم درس سوم My Age (قسمت چهارم)

زبان انگلیسی هفتم درس سوم My Age (قسمت پنجم)

زبان انگلیسی هفتم درس سوم My Age (قسمت پنجم)

زبان انگلیسی هفتم درس سوم My Age ( قسمت ششم )

زبان انگلیسی هفتم درس سوم My Age ( قسمت ششم )

زبان انگلیسی هفتم درس سوم My Age ( قسمت هفتم)

زبان انگلیسی هفتم درس سوم My Age ( قسمت هفتم)

زبان انگلیسی هفتم درس چهارم My Family ( قسمت اول)

زبان انگلیسی هفتم درس چهارم My Family ( قسمت اول)

زبان انگلیسی هفتم درس چهارم My Family (قسمت دوم)

زبان انگلیسی هفتم درس چهارم My Family (قسمت دوم)

زبان انگلیسی هفتم درس چهارم My Family (قسمت سوم)

زبان انگلیسی هفتم درس چهارم My Family (قسمت سوم)

زبان انگلیسی هفتم درس چهارم My Family (قسمت چهارم)

زبان انگلیسی هفتم درس چهارم My Family (قسمت چهارم)

زبان انگلیسی هفتم درس چهارم My Family (قسمت پنجم)

زبان انگلیسی هفتم درس چهارم My Family (قسمت پنجم)

زبان انگلیسی هفتم درس چهارم My Family (قسمت ششم)

زبان انگلیسی هفتم درس چهارم My Family (قسمت ششم)

زبان انگلیسی هفتم درس چهارم My Family (قسمت هفتم)

زبان انگلیسی هفتم درس چهارم My Family (قسمت هفتم)

زبان انگلیسی هفتم درس پنجم My appearance (قسمت اول)

زبان انگلیسی هفتم درس پنجم My appearance (قسمت اول)

زبان انگلیسی هفتم درس پنجم My appearance (قسمت دوم)

زبان انگلیسی هفتم درس پنجم My appearance (قسمت دوم)

زبان انگلیسی هفتم درس پنجم My appearance (قسمت سوم)

زبان انگلیسی هفتم درس پنجم My appearance (قسمت سوم)

زبان انگلیسی هفتم درس پنجم My appearance (قسمت چهارم)

زبان انگلیسی هفتم درس پنجم My appearance (قسمت چهارم)

زبان انگلیسی هفتم درس پنجم My appearance (قسمت پنجم)

زبان انگلیسی هفتم درس پنجم My appearance (قسمت پنجم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

زبان انگلیسی هفتم درس سوم My Age (قسمت دوم)

1598 visibility
2 سال قبل
  • هفتم - انگلیسی

    هفتم - انگلیسی

استاد غیاثوند در این قمست از سری برنامه های آموزشی زبان انگلیسی به حل تمرین های درس سوم کتاب درسی شامل sounds and letters . listening and writing و ... مبادرت می فرمایند و نکات درس را در خلال حل تمارین در اختیار دانش آموزان قرار می دهند.

keyboard_arrow_down
مریم غیاثوند

مدرس: زبان انگلیسی مقطع: هفتم تا دهم شهر و استان: تهران پست الکترونیک: maryam.ghiyasvand20@gmail.com شماره تماس: 09190404695 شروع فعالیت از سال: 1390 به مدت: 5 سال همکاری با آموزشگاه های سدید و آموزه تدریس در مدارس سپیده کاشانی ، محمدباقر

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط