دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت اول)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت اول)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت دوم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت دوم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت سوم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت سوم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت ششم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت ششم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت نهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت نهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت دهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت دهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت یازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت یازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت دوازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت دوازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم ( قسمت سیزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم ( قسمت سیزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت چهاردهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت چهاردهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت پانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت پانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت شانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت شانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت هفدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت هفدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت هجدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت هجدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت نوزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت نوزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیستم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیستم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و یکم )

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و یکم )

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و ششم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و ششم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (بیست و نهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (بیست و نهم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت سی ام )

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت سی ام )

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت سی و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت سی و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت سی ودوم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت سی ودوم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت سی و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت سی و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت سی و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت سی و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت سی و پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت سی و پنجم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

شیمی فارغ التحصیلان ساختار اتم (قسمت بیست و ششم)

1591 visibility
3 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - شیمی

    فارغ التحصیلان ریاضی - شیمی

  • فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

    فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت بیست و ششم) استاد نصراللهی در این قسمت در ادامۀ قسمت قبلی که بررسی تست های کنکور سراسری از فصل اول شیمی سال دوم دبیرستان را آغاز نمودند به حل کردن باقی تست ها می پردازند و نکات تستی مهم مورد نیاز در کنکور را در اختیار داوطلبین قرار می دهند.

keyboard_arrow_down
حسین نصراللهی

مدرس: شیمی کنکور مقطع: کنکور کارشناسی شهر و استان: تهران پست الکترونیکی: h.nasrollahi.66@gmail.com شماره تماس: 09124286618 شروع فعالیت از سال: 1385 به مدت: 10 سال مدال نقره المپیاد شیمی رتبه برتر کنکورهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا. همکاری با آموزشگاه های نما ، قلم چی شهرستان های بم و جیرفت ، مبتکران شهرستان بجنورد (پروازی) طراح آزمون های المپیاد آیریسک و الیگام تدریس در مدارس تیزهوشان حلی، فرزانگان و شهیدرجایی، غیرانتفاعی های علامه امینی ،پیوند ادب، سیمای نور، ریحانه الرسول ،دیانت

صفحه مدرس