دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
شیمی دوم تجربی - فصل اول- ساختار اتم (قسمت اول)

شیمی دوم تجربی - فصل اول- ساختار اتم (قسمت اول)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - الکترون نخستین(قسمت دوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - الکترون نخستین(قسمت دوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - فلوئو سنت (قسمت سوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - فلوئو سنت (قسمت سوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - محاسبه نسبت بار به جرم (قسمت چهارم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - محاسبه نسبت بار به جرم (قسمت چهارم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - پرتو زایی(قسمت پنجم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - پرتو زایی(قسمت پنجم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - ذره آلفا (قسمت ششم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - ذره آلفا (قسمت ششم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - دیگر ذره های سازنده اتم (قسمت هفتم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - دیگر ذره های سازنده اتم (قسمت هفتم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - عدد جرمی و ایزوتوپ (قسمت هشتم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - عدد جرمی و ایزوتوپ (قسمت هشتم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - ایزوتوپ (قسمت نهم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - ایزوتوپ (قسمت نهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - طیف نشری خطی (قسمت دهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - طیف نشری خطی (قسمت دهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - طیف نشری خطی اتم هیدروژن (قسمت یازدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - طیف نشری خطی اتم هیدروژن (قسمت یازدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - الکترون در حالت برانگیخته (قسمت دوازدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - الکترون در حالت برانگیخته (قسمت دوازدهم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - عدد کوانتومی ( قسمت سیزدهم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - عدد کوانتومی ( قسمت سیزدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - اوربیتال (قسمت چهاردهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - اوربیتال (قسمت چهاردهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - اصل طرد پائولی (قسمت پانزدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - اصل طرد پائولی (قسمت پانزدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست طرد پائولی (قسمت شانزدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست طرد پائولی (قسمت شانزدهم)

شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت هفدهم)

شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت هفدهم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت هجدهم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت هجدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - رسم آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت نوزدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - رسم آرایش الکترونی به روش افبا (قسمت نوزدهم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - رسم آرایش الکترونی (قسمت بیستم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - رسم آرایش الکترونی (قسمت بیستم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول- تعیین دوره و گروه عناصر (قسمت بیست و یکم )

شیمی دوم تجربی - فصل اول- تعیین دوره و گروه عناصر (قسمت بیست و یکم )

شیمی دوم تجربی - فصل اول - اصل هوند (قسمت بیست و دوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - اصل هوند (قسمت بیست و دوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - عناصر واسطه (قسمت بیست و سوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - عناصر واسطه (قسمت بیست و سوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - عناصر اصلی (قسمت بیست و چهارم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - عناصر اصلی (قسمت بیست و چهارم)

شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت بیست و پنجم)

شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت بیست و پنجم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت بیست و ششم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت بیست و ششم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت بیست و هفتم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت بیست و هفتم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول- تست (قسمت بیست و هشتم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول- تست (قسمت بیست و هشتم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - تست (بیست و نهم)

شیمی دوم تجربی- فصل اول - تست (بیست و نهم)

شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت سی)

شیمی دوم - فصل اول - تست (قسمت سی)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت سی و یکم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - آرایش الکترونی یون ها (قسمت سی ودوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - آرایش الکترونی یون ها (قسمت سی ودوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تعیین عدد اتمی (قسمت سی و سوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تعیین عدد اتمی (قسمت سی و سوم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت سی و چهارم)

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت سی و چهارم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

شیمی دوم تجربی - فصل اول - تست (قسمت بیست و ششم)

1418 visibility
2 سال قبل
 • فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

  فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

شیمی دوم- فصل اول - تست (قسمت بیست و ششم) استاد نصراللهی در این قسمت در ادامۀ قسمت قبلی که بررسی تست های کنکور سراسری از فصل اول شیمی سال دوم دبیرستان را آغاز نمودند به حل کردن باقی تست ها می پردازند و نکات تستی مهم مورد نیاز در کنکور را در اختیار داوطلبین قرار می دهند.

keyboard_arrow_down
حسین نصراللهی

مدرس: شیمی کنکور مقطع: کنکور کارشناسی شهر و استان: تهران پست الکترونیکی: h.nasrollahi.66@gmail.com شماره تماس: 09124286618 شروع فعالیت از سال: 1385 به مدت: 10 سال مدال نقره المپیاد شیمی رتبه برتر کنکورهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا. همکاری با آموزشگاه های نما ، قلم چی شهرستان های بم و جیرفت ، مبتکران شهرستان بجنورد (پروازی) طراح آزمون های المپیاد آیریسک و الیگام تدریس در مدارس تیزهوشان حلی، فرزانگان و شهیدرجایی، غیرانتفاعی های علامه امینی ،پیوند ادب، سیمای نور، ریحانه الرسول ،دیانت

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط