دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

درس چهارم- گاو (قسمت سوم)

437 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - دروس پایه

    فارغ التحصیلان ریاضی - دروس پایه

  • فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

    فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

  • فارغ التحصیلان انسانی - دروس پایه

    فارغ التحصیلان انسانی - دروس پایه

دراین فیلم آموزشی ادامه ی نکات متن درس چهارم توسط استاد شیرازی بیان می شود . نکته ای از جمله ی انتهای درس ذکر می شود درباره ی نحوه ی توصیف زیبای نویسنده که باعث همزاد پنداری خوانندگان می شود. سپس اصطلاحات و کلمات کنایی داخل متن بررسی می شوند . در انتها استاد شیرازی به بیاموزیم انتهای درس که در بارهی داستان بلند می باشد می پردازند .

keyboard_arrow_down
عرفان شیرازی

b

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط