دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
الکتروشیمی- اکسایش (قسمت اول)

الکتروشیمی- اکسایش (قسمت اول)

الکتروشیمی- اکسایش (قسمت دوم)

الکتروشیمی- اکسایش (قسمت دوم)

الکتروشیمی- اکسایش (قسمت سوم)

الکتروشیمی- اکسایش (قسمت سوم)

الکتروشیمی- محاسبه اعداد اکسایش (قسمت چهارم)

الکتروشیمی- محاسبه اعداد اکسایش (قسمت چهارم)

الکتروشیمی- محاسبه اعداد اکسایش (قسمت پنجم)

الکتروشیمی- محاسبه اعداد اکسایش (قسمت پنجم)

الکتروشیمی- حل تمرینات اکسایش (قسمت ششم)

الکتروشیمی- حل تمرینات اکسایش (قسمت ششم)

الکتروشیمی- حل تمرینات اکسایش (قسمت هفتم)

الکتروشیمی- حل تمرینات اکسایش (قسمت هفتم)

الکتروشیمی- حل تمرینات اکسایش (قسمت هشتم)

الکتروشیمی- حل تمرینات اکسایش (قسمت هشتم)

الکتروشیمی- آلدهیدها و کتون ها (قسمت نهم)

الکتروشیمی- آلدهیدها و کتون ها (قسمت نهم)

الکتروشیمی - کربن و ترکیب های آلی- انواع کربن (قسمت دهم)

الکتروشیمی - کربن و ترکیب های آلی- انواع کربن (قسمت دهم)

الکتروشیمی- طرز تهیه آلدهیدها (قسمت یازدهم)

الکتروشیمی- طرز تهیه آلدهیدها (قسمت یازدهم)

الکتروشیمی- موازنه واکنش (قسمت دوازدهم)

الکتروشیمی- موازنه واکنش (قسمت دوازدهم)

الکتروشیمی- موازنه واکنش (قسمت سیزدهم)

الکتروشیمی- موازنه واکنش (قسمت سیزدهم)

الکتروشیمی- روش کوتاه موازنه (قسمت چهاردهم)

الکتروشیمی- روش کوتاه موازنه (قسمت چهاردهم)

الکتروشیمی- رقابت فلزها (قسمت پانزدهم)

الکتروشیمی- رقابت فلزها (قسمت پانزدهم)

الکتروشیمی- پیشگویی درباره انجام پذیر بودن واکنش ها (قسمت هفدهم)

الکتروشیمی- پیشگویی درباره انجام پذیر بودن واکنش ها (قسمت هفدهم)

الکتروشیمی- پیشگویی درباره انجام پذیر بودن واکنش ها (قسمت هیجدهم)

الکتروشیمی- پیشگویی درباره انجام پذیر بودن واکنش ها (قسمت هیجدهم)

الکتروشیمی- انواع سلول های الکتروشیمیایی (قسمت بیستم)

الکتروشیمی- انواع سلول های الکتروشیمیایی (قسمت بیستم)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی یا سلول های شیمیایی (قسمت بیست و یکم)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی یا سلول های شیمیایی (قسمت بیست و یکم)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی یا سلول های شیمیایی (قسمت بیست و دو)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی یا سلول های شیمیایی (قسمت بیست و دو)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی (قسمت بیست و سه)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی (قسمت بیست و سه)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی - حفاطت کاتدی - گالوانیزه - حلبی (قسمت بیست و چهارم)

الکتروشیمی- سلول های گالوانی - حفاطت کاتدی - گالوانیزه - حلبی (قسمت بیست و چهارم)

الکتروشیمی- سلول های الکترولیت (قسمت بیست و پنجم)

الکتروشیمی- سلول های الکترولیت (قسمت بیست و پنجم)

الکتروشیمی- برقکافت محلول غلیظ سدیم کلرید (قسمت بیست و ششم)

الکتروشیمی- برقکافت محلول غلیظ سدیم کلرید (قسمت بیست و ششم)

الکتروشیمی- کاربرد سلول های الکترولیت (قسمت بیست و هفتم)

الکتروشیمی- کاربرد سلول های الکترولیت (قسمت بیست و هفتم)

الکتروشیمی- استخراج آلومینیوم (قسمت بیست و هشتم)

الکتروشیمی- استخراج آلومینیوم (قسمت بیست و هشتم)

الکتروشیمی- آبکاری و پالایش مس (قسمت بیست و نهم)

الکتروشیمی- آبکاری و پالایش مس (قسمت بیست و نهم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

الکتروشیمی- آبکاری و پالایش مس (قسمت بیست و نهم)

1426 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

    فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی کنکور تجربی فصل دوم (الکتروشیمی) از شیمی 2 پیش دانشگاهی به بررسی کاربرد آبکاری و پالایش مس با استاد بابک محب می پردازیم. در ابتدا به تعریف آبکاری می پردازیم و سپس با پالایش مس آشنا می شویم و در آخر نیم واکنش آندی و کاتدی را یاد می گیریم.

keyboard_arrow_down
بابک محب

شماره تماس:9121274695 تالیفات:تست جامع شیمی-کتاب کار شیمی 2-کتاب کار شیمی 3 و پیش 1.2 بسته جمع بندی شب کنکور

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط