دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
فصل اول - واکنش های شیمیایی (قسمت اول)

فصل اول - واکنش های شیمیایی (قسمت اول)

 فصل اول- معادله شیمیایی (قسمت دوم)

فصل اول- معادله شیمیایی (قسمت دوم)

فصل اول- نوشتن فرمول ترکیب یونی دوتایی (قسمت سوم)

فصل اول- نوشتن فرمول ترکیب یونی دوتایی (قسمت سوم)

 فصل اول - ترکیبات دوتایی نافلز با نافلز (قسمت چهارم)

فصل اول - ترکیبات دوتایی نافلز با نافلز (قسمت چهارم)

 فصل اول- اسید ها (قسمت پنجم)

فصل اول- اسید ها (قسمت پنجم)

فصل اول- بنیان های اکسیژن دار (قسمت ششم)

فصل اول- بنیان های اکسیژن دار (قسمت ششم)

فصل اول - نام گذادی ترکیبات (قسمت هفتم)

فصل اول - نام گذادی ترکیبات (قسمت هفتم)

 فصل اول - قانون پایستگی جرم (قسمت هشتم)

فصل اول - قانون پایستگی جرم (قسمت هشتم)

 فصل اول - شیوه موازنه معادلات (قسمت نهم)

فصل اول - شیوه موازنه معادلات (قسمت نهم)

 فصل اول - موازنه (قسمت دهم)

فصل اول - موازنه (قسمت دهم)

  فصل اول- موازنه (قسمت یازدهم)

فصل اول- موازنه (قسمت یازدهم)

فصل اول - موازنه بار (قسمت دوازدهم)

فصل اول - موازنه بار (قسمت دوازدهم)

 فصل اول - موازنه بار (قسمت سیزدهم)

فصل اول - موازنه بار (قسمت سیزدهم)

 فصل اول- انواع واکنش های شیمیایی(قسمت چهاردهم)

فصل اول- انواع واکنش های شیمیایی(قسمت چهاردهم)

فصل اول - انرژی فعالسازی (قسمت پانزدهم)

فصل اول - انرژی فعالسازی (قسمت پانزدهم)

 فصل اول - پلیمر (قسمت شانزدهم)

فصل اول - پلیمر (قسمت شانزدهم)

فصل اول - تجزیه (قسمت هفدهم)

فصل اول - تجزیه (قسمت هفدهم)

فصل اول - تجزیه (قسمت هجدهم)

فصل اول - تجزیه (قسمت هجدهم)

 فصل اول- جانشینی یگانه (قسمت نوزدهم)

فصل اول- جانشینی یگانه (قسمت نوزدهم)

 فصل اول - واکنش فلزات  (قسمت بیستم)

فصل اول - واکنش فلزات (قسمت بیستم)

 فصل اول- ترکیبات یونی (قسمت بیست و یکم)

فصل اول- ترکیبات یونی (قسمت بیست و یکم)

فصل اول- شناسایی یون (قسمت بیست و دوم)

فصل اول- شناسایی یون (قسمت بیست و دوم)

 فصل اول- شناسایی یون (قسمت بیست و سوم)

فصل اول- شناسایی یون (قسمت بیست و سوم)

فصل اول- موازنه (قسمت بیست و چهارم)

فصل اول- موازنه (قسمت بیست و چهارم)

فصل اول - استوکیومتری(قسمت بیست و پنجم)

فصل اول - استوکیومتری(قسمت بیست و پنجم)

فصل اول-کمیت ها (قسمت بیست و ششم)

فصل اول-کمیت ها (قسمت بیست و ششم)

فصل اول- استوکیومتری فرمولی (قسمت بیست و هشتم)

فصل اول- استوکیومتری فرمولی (قسمت بیست و هشتم)

 فصل اول- مثال (قسمت بیست و نهم)

فصل اول- مثال (قسمت بیست و نهم)

 فصل اول - تست (قسمت سی ام)

فصل اول - تست (قسمت سی ام)

فصل اول- درصد جرمی عناصر (قسمت سی و یکم)

فصل اول- درصد جرمی عناصر (قسمت سی و یکم)

 فصل اول- آسپرین (قسمت سی و دوم)

فصل اول- آسپرین (قسمت سی و دوم)

 فصل اول - استوکیومتری واکنش (قسمت سی و سوم)

فصل اول - استوکیومتری واکنش (قسمت سی و سوم)

فصل اول- محاسبات استوکیومتری (قسمت سی و چهارم)

فصل اول- محاسبات استوکیومتری (قسمت سی و چهارم)

فصل اول- شیوه حل مسائل با استفاده از الگو (قسمت سی و پنجم)

فصل اول- شیوه حل مسائل با استفاده از الگو (قسمت سی و پنجم)

 فصل اول - تست (سی و ششم)

فصل اول - تست (سی و ششم)

فصل اول - روابط حجمی گازها(قسمت سی و هفتم)

فصل اول - روابط حجمی گازها(قسمت سی و هفتم)

فصل اول - حجم مولی گاز ها (قسمت سی و هشتم)

فصل اول - حجم مولی گاز ها (قسمت سی و هشتم)

 فصل اول - تست (قسمت سی و نهم)

فصل اول - تست (قسمت سی و نهم)

 فصل اول- درصد خلوص (قسمت چهلم)

فصل اول- درصد خلوص (قسمت چهلم)

فصل اول- مثال (قسمت چهل و یکم)

فصل اول- مثال (قسمت چهل و یکم)

 فصل اول- تست (قسمت چهل و دوم)

فصل اول- تست (قسمت چهل و دوم)

فصل اول - غلظت مولی (قسمت چهل و سوم)

فصل اول - غلظت مولی (قسمت چهل و سوم)

 فصل اول - مثال (قسمت چهل و چهارم)

فصل اول - مثال (قسمت چهل و چهارم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

فصل اول - پلیمر (قسمت شانزدهم)

1284 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

    فارغ التحصیلان تجربی - دروس پایه

شیمی سوم- فصل اول- پلیمر (قسمت شانزدهم) استاد نصراللهی در این قسمت از سری فیلم های آموزشی شیمی در ادامه ی مبحث ترکیب ها در مورد شناخته شده ترین ترکیب ها از جمله پلیمر، پلی اتیلن و .... صحبت می کنند و نکات مهم این بخش را در اختیار دانش آموزان و داوطلبین کنکور سراسری و امتحانات نهایی قرار می دهند.

keyboard_arrow_down
حسین نصراللهی

مدرس: شیمی کنکور مقطع: کنکور کارشناسی شهر و استان: تهران پست الکترونیکی: h.nasrollahi.66@gmail.com شماره تماس: 09124286618 شروع فعالیت از سال: 1385 به مدت: 10 سال مدال نقره المپیاد شیمی رتبه برتر کنکورهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا. همکاری با آموزشگاه های نما ، قلم چی شهرستان های بم و جیرفت ، مبتکران شهرستان بجنورد (پروازی) طراح آزمون های المپیاد آیریسک و الیگام تدریس در مدارس تیزهوشان حلی، فرزانگان و شهیدرجایی، غیرانتفاعی های علامه امینی ،پیوند ادب، سیمای نور، ریحانه الرسول ،دیانت

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط