دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
محبث keyboard_arrow_left
 • کل کتاب
 • اقسام قیاس
 • ارزش قیاس
 • محتوای استدالال (ماده)
 • مغالطه
 • اقسام تعریف
 • جایگاه قضیه در استدلال
 • اقسام قضایای حملی و شرطی
 • احکام قضایای حملی
 • استدلال (ترکیب قانون مند قضایا)
 • انسان و تفکر
 • چگونه تعریف می کنیم؟
 • تعریف و دنیای مفاهیم
 • اقسام ذاتی و عرضی (کلیات پنجگانه)
بیشتر
کتاب درسی keyboard_arrow_left
 • کل کتاب
 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
 • درس هشتم
 • درس نهم
 • درس دهم
 • درس یازدهم
 • درس دوازدهم
 • درس سیزدهم
بیشتر
آزمون ها keyboard_arrow_left
 • آزمون سراسری گاج 21 دی
 • آزمون سراسری گاج 30 آذر
 • آزمون سراسری گاج 17 اسفند
 • آزمون سراسری گاج 3 اسفند
 • آزمون سراسری گاج 5 بهمن
 • آزمون سراسری گاج 16 آذر
 • آزمون سراسری گاج 19 بهمن
 • آزمون سراسری گاج 2 آذر
 • آزمون سراسری گاج نوروز 98
بیشتر