حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)
68
یک ماه قبل
حل نمونه سؤال ، چگالی
حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات_2
حل نمونه سؤال فشار مایعات_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال ، فشار مایعات
حل نمونه سؤال ، فشار مایعات

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال تبدیل واحد
حل نمونه سؤال تبدیل واحد

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی
حل نمونه سؤال، کار و انرژی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)
حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2
حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

1- حل نمونه سوال (قسمت اول)
1- حل نمونه سوال (قسمت اول)

هشتم - ریاضی

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

2

1- فصل اول: مبحث دنباله ها (قسمت اول)
1- فصل اول: مبحث دنباله ها (قسمت اول)

دهم تجربی - ریاضی (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

201

تعداد پسندیدن

2

1-  دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت اول )
تگ دکتر آی کیو
1- دنباله ها - دنباله های حدی ( قسمت اول )

کنکور ریاضی - ریاضیات

فیلم های آموزشی پرواز

فیلم های آموزشی پرواز
تعداد بازدید

187

تعداد پسندیدن

2

1 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت اول
1 - فصل اول - مبحث الگو و دنباله - قسمت اول

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

0

دنباله ها
دنباله ها

کنکور ریاضی - ریاضیات

سجاد نقیه

سجاد نقیه
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

1

1- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت اول)
1- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

627

تعداد پسندیدن

12

1- فصل اول: زاویه ها ( قسمت اول)
1- فصل اول: زاویه ها ( قسمت اول)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

304

تعداد پسندیدن

3

حل نمونه سوالات مثلثات
حل نمونه سوالات مثلثات

سوم تجربی - ریاضی 3

غلامحسن اسماعیلی

غلامحسن اسماعیلی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

1- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت اول)
1- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت اول)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

215

تعداد پسندیدن

1

فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) -  پرسش ها و مسئله های آخر فصل 1 - پرسش 1 تا 3
فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) - پرسش ها و مسئله های آخر فصل 1 - پرسش 1 تا 3

دهم ریاضی - فیزیک (1)

رضا زعفرانیه

رضا زعفرانیه
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

0

10- آموزش دنباله ها و کرانداری دنباله
10- آموزش دنباله ها و کرانداری دنباله

کنکور ریاضی - ریاضیات

اشکان نیاز خانی

اشکان نیاز خانی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) -  پرسش ها و مسئله های آخر فصل 1 - پرسش 19
فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) - پرسش ها و مسئله های آخر فصل 1 - پرسش 19

دهم ریاضی - فیزیک (1)

رضا زعفرانیه

رضا زعفرانیه
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید