حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95، بازتاب نور (آینه تخت)

کنکور تجربی - فیزیک
199
3 ماه قبل
نور و بازتاب: آینه تخت (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: آینه تخت (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

559

تعداد پسندیدن

6

نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

558

تعداد پسندیدن

13

نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

518

تعداد پسندیدن

8

نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه تخت (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

418

تعداد پسندیدن

5

نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

743

تعداد پسندیدن

17

نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: آینه کروی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

521

تعداد پسندیدن

9

نورو بازتاب: آینه کروی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه کروی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

421

تعداد پسندیدن

8

نورو بازتاب: آینه کروی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
نورو بازتاب: آینه کروی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

382

تعداد پسندیدن

8

تست نور و آینه ها - سراسری تجربی ۹۳ - کنکور آسان است
تست نور و آینه ها - سراسری تجربی ۹۳ - کنکور آسان است

کنکور تجربی - فیزیک

کنکور آسان است

کنکور آسان است
تعداد بازدید

269

تعداد پسندیدن

7

حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 95، حرکت شناسی (پرتابه)
حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 95، حرکت شناسی (پرتابه)

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95،مشتق (رسم خط قائم بر منحنی)
حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95،مشتق (رسم خط قائم بر منحنی)

کنکور تجربی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

593

تعداد پسندیدن

7

نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

1131

تعداد پسندیدن

15

نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

535

تعداد پسندیدن

6

نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
نور و بازتاب: نور هندسی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - فیزیک

هومن باستی

هومن باستی
تعداد بازدید

493

تعداد پسندیدن

6

حل تست کنکور انسانی داخل کشور سال 95، ترکیبیات
حل تست کنکور انسانی داخل کشور سال 95، ترکیبیات

کنکور انسانی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 94، رسم توابع
حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 94، رسم توابع

کنکور تجربی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

0

1-  فیزیک - مبحث نور و آینه (قسمت اول)
1- فیزیک - مبحث نور و آینه (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

293

تعداد پسندیدن

1

3- فیزیک - مبحث نور و آینه ها - جلسه سوم
3- فیزیک - مبحث نور و آینه ها - جلسه سوم

کنکور ریاضی - فیزیک

مسعود اصلانی

مسعود اصلانی
تعداد بازدید

382

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، فشار در مایعات
حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، فشار در مایعات

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95، بازتاب نور (آینه تخت)
کنکور تجربی - فیزیک

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید