حل نمونه سؤال معادله درجه 2

دهم ریاضی - ریاضی (1)
64
یک ماه قبل
حل نمونه سؤال ، چگالی
حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)
حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات_2
حل نمونه سؤال فشار مایعات_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال ، فشار مایعات
حل نمونه سؤال ، فشار مایعات

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال تبدیل واحد
حل نمونه سؤال تبدیل واحد

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2
حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی
حل نمونه سؤال، کار و انرژی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی سوم انسانی   : معادله درجه 2
نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی سوم انسانی : معادله درجه 2

سوم انسانی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

40

تعداد پسندیدن

2

حسابان - تست از معادله درجه دوم 2
حسابان - تست از معادله درجه دوم 2

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

1- ریاضی تجربی: مبحث معادله درجه 2(قسمت اول)
1- ریاضی تجربی: مبحث معادله درجه 2(قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

2

2 - ریاضی - مبحث معادله درجه دوم - استاد مهرافشان - قسمت دوم
2 - ریاضی - مبحث معادله درجه دوم - استاد مهرافشان - قسمت دوم

کنکور ریاضی - ریاضیات

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی - مبحث معادله درجه دوم - استاد مهرافشان - قسمت اول
1 - ریاضی - مبحث معادله درجه دوم - استاد مهرافشان - قسمت اول

کنکور ریاضی - ریاضیات

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

79

تعداد پسندیدن

2

2- حل نمونه سوال (قسمت دوم)
2- حل نمونه سوال (قسمت دوم)

هشتم - ریاضی

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

0

حسابان - تست معادله درجه دوم
حسابان - تست معادله درجه دوم

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم :حل معادله درجه 2 به روش تجزیه (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم :حل معادله درجه 2 به روش تجزیه (قسمت اول)

سوم انسانی - ریاضی

محمد هادی ثانوی

محمد هادی ثانوی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : حل معادله درجه 2 به روش دلتا (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حل معادله درجه 2 به روش دلتا (قسمت دوم)

سوم انسانی - ریاضی

محمد هادی ثانوی

محمد هادی ثانوی
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم :حل معادله درجه 2 به روش تجزیه (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم :حل معادله درجه 2 به روش تجزیه (قسمت دوم)

سوم انسانی - ریاضی

محمد هادی ثانوی

محمد هادی ثانوی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم :حل معادله درجه 2 به روش خاصیت ریشه زوج
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم :حل معادله درجه 2 به روش خاصیت ریشه زوج

سوم انسانی - ریاضی

محمد هادی ثانوی

محمد هادی ثانوی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

2 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

2

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید