حل نمونه سؤال معادله درجه 2

دهم ریاضی - ریاضی (1)
116
3 ماه قبل
حل نمونه سؤال ، چگالی
حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)
حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال فشار مایعات_2
حل نمونه سؤال فشار مایعات_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

171

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال تبدیل واحد
حل نمونه سؤال تبدیل واحد

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال ، فشار مایعات
حل نمونه سؤال ، فشار مایعات

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

209

تعداد پسندیدن

5

حل نمونه سؤال، کار و انرژی
حل نمونه سؤال، کار و انرژی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2
حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

1

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی سوم انسانی   : معادله درجه 2
نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی سوم انسانی : معادله درجه 2

سوم انسانی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

182

تعداد پسندیدن

3

حسابان - تست از معادله درجه دوم 2
حسابان - تست از معادله درجه دوم 2

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

1- ریاضی تجربی: مبحث معادله درجه 2(قسمت اول)
1- ریاضی تجربی: مبحث معادله درجه 2(قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

177

تعداد پسندیدن

4

2 - ریاضی - مبحث معادله درجه دوم - استاد مهرافشان - قسمت دوم
2 - ریاضی - مبحث معادله درجه دوم - استاد مهرافشان - قسمت دوم

کنکور ریاضی - ریاضیات

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

161

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی - مبحث معادله درجه دوم - استاد مهرافشان - قسمت اول
1 - ریاضی - مبحث معادله درجه دوم - استاد مهرافشان - قسمت اول

کنکور ریاضی - ریاضیات

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

2

حسابان - تست معادله درجه دوم
حسابان - تست معادله درجه دوم

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم :حل معادله درجه 2 به روش تجزیه (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم :حل معادله درجه 2 به روش تجزیه (قسمت اول)

سوم انسانی - ریاضی

محمد هادی ثانوی

محمد هادی ثانوی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم : حل معادله درجه 2 به روش دلتا (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حل معادله درجه 2 به روش دلتا (قسمت دوم)

سوم انسانی - ریاضی

محمد هادی ثانوی

محمد هادی ثانوی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم :حل معادله درجه 2 به روش تجزیه (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم :حل معادله درجه 2 به روش تجزیه (قسمت دوم)

سوم انسانی - ریاضی

محمد هادی ثانوی

محمد هادی ثانوی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم :حل معادله درجه 2 به روش خاصیت ریشه زوج
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم :حل معادله درجه 2 به روش خاصیت ریشه زوج

سوم انسانی - ریاضی

محمد هادی ثانوی

محمد هادی ثانوی
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

2

2 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

292

تعداد پسندیدن

3

فصل دوم : حل معادله درجه 2 به روش دلتا (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : حل معادله درجه 2 به روش دلتا (قسمت اول)

سوم انسانی - ریاضی

محمد هادی ثانوی

محمد هادی ثانوی
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

3

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید