حل نمونه سؤال معادله درجه 2

دهم ریاضی - ریاضی (1)
24
3 روز قبل
حل نمونه سؤال ، چگالی
حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)
حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال دنباله ها
حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

28

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مجموعه ها
حل نمونه سؤال مجموعه ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات_2
حل نمونه سؤال فشار مایعات_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال ، فشار مایعات
حل نمونه سؤال ، فشار مایعات

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال تبدیل واحد
حل نمونه سؤال تبدیل واحد

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع
حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)
حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی
حل نمونه سؤال، کار و انرژی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2
حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

حسابان - تست از معادله درجه دوم 2
حسابان - تست از معادله درجه دوم 2

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

1- ریاضی تجربی: مبحث معادله درجه 2(قسمت اول)
1- ریاضی تجربی: مبحث معادله درجه 2(قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

بابک سادات

بابک سادات
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

1

2 - ریاضی - مبحث معادله درجه دوم - استاد مهرافشان - قسمت دوم
2 - ریاضی - مبحث معادله درجه دوم - استاد مهرافشان - قسمت دوم

کنکور ریاضی - ریاضیات

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

74

تعداد پسندیدن

0

1 - ریاضی - مبحث معادله درجه دوم - استاد مهرافشان - قسمت اول
1 - ریاضی - مبحث معادله درجه دوم - استاد مهرافشان - قسمت اول

کنکور ریاضی - ریاضیات

رحیم جمالی

رحیم جمالی
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

2

2- حل نمونه سوال (قسمت دوم)
2- حل نمونه سوال (قسمت دوم)

هشتم - ریاضی

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

حسابان - تست معادله درجه دوم
حسابان - تست معادله درجه دوم

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

1- حل نمونه سوال (قسمت اول)
1- حل نمونه سوال (قسمت اول)

هشتم - ریاضی

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

2

2 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت دوم - گزینه دو
2 - ریاضی سوم - فصل دوم - مبحث حل معادله درجه دوم - قسمت دوم - گزینه دو

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

1

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید