حل نمونه سؤال مجموعه ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)
42
یک ماه قبل
حل نمونه سؤال ، چگالی
حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات_2
حل نمونه سؤال فشار مایعات_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال ، فشار مایعات
حل نمونه سؤال ، فشار مایعات

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال تبدیل واحد
حل نمونه سؤال تبدیل واحد

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی
حل نمونه سؤال، کار و انرژی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)
حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2
حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

فصل اول :درس اول - مجموعه ها ( قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول :درس اول - مجموعه ها ( قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

494

تعداد پسندیدن

10

فصل اول : درس اول- مجموعه ها (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس اول- مجموعه ها (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

367

تعداد پسندیدن

6

1- حل نمونه سوال (قسمت اول)
1- حل نمونه سوال (قسمت اول)

هشتم - ریاضی

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

2

1- حل سوالی از مجموعه ها و احتمال (قسمت اول)
1- حل سوالی از مجموعه ها و احتمال (قسمت اول)

نهم - ریاضی

محمد اصلانی

محمد اصلانی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

1- حل آزمون فصل اول – مجموعه ها (قسمت اول)
1- حل آزمون فصل اول – مجموعه ها (قسمت اول)

نهم - ریاضی

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

1- فصل چهارم : معادله ها  و نامعادله ها (قسمت اول)
1- فصل چهارم : معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

627

تعداد پسندیدن

12

1- فصل اول: زاویه ها ( قسمت اول)
1- فصل اول: زاویه ها ( قسمت اول)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

304

تعداد پسندیدن

3

حل نمونه سوالات مثلثات
حل نمونه سوالات مثلثات

سوم تجربی - ریاضی 3

غلامحسن اسماعیلی

غلامحسن اسماعیلی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

1- فصل اول: مبحث مجموعه (قسمت اول)
1- فصل اول: مبحث مجموعه (قسمت اول)

دهم تجربی - ریاضی (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

228

تعداد پسندیدن

1

1 - ریاضی - مبحث مجموعه ها - استاد شایقان - قسمت اول - لوح و قلم
1 - ریاضی - مبحث مجموعه ها - استاد شایقان - قسمت اول - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین رفیعی

حسین رفیعی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

1- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت اول)
1- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت اول)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

215

تعداد پسندیدن

1

فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) -  پرسش ها و مسئله های آخر فصل 1 - پرسش 1 تا 3
فیزیک دهم (دکتر زعفرانیه) - پرسش ها و مسئله های آخر فصل 1 - پرسش 1 تا 3

دهم ریاضی - فیزیک (1)

رضا زعفرانیه

رضا زعفرانیه
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مجموعه ها
دهم ریاضی - ریاضی (1)

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید