حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع

دهم ریاضی - ریاضی (1)
248
3 ماه قبل
حل نمونه سؤال ، چگالی
حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال، کار و انرژی
حل نمونه سؤال، کار و انرژی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2
حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال فشار مایعات_2
حل نمونه سؤال فشار مایعات_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

172

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال تبدیل واحد
حل نمونه سؤال تبدیل واحد

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال ، فشار مایعات
حل نمونه سؤال ، فشار مایعات

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

5

حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)
حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

146

تعداد پسندیدن

2

حسابان - رسم نمودار توابع به کمک انتقال
حسابان - رسم نمودار توابع به کمک انتقال

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

399

تعداد پسندیدن

0

ریاضی – مبحث رسم توابع رادیکالی و سهمی - استاد محمد رضایی
ریاضی – مبحث رسم توابع رادیکالی و سهمی - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

1

ریاضی - مبحث انتقال محورهای مختصات - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث انتقال محورهای مختصات - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت اول)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

167

تعداد پسندیدن

5

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت چهارم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

162

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت سوم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

3

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت پنجم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

0

ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت دوم)
ریاضی دهم : نمودار سهمی – استاد صدر (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

رهپویان دانش

رهپویان دانش
تعداد بازدید

134

تعداد پسندیدن

0

فیزیک کنکور- گرما و قانون گازها-راه های انتقال گرما - کمان آکادمی
فیزیک کنکور- گرما و قانون گازها-راه های انتقال گرما - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

فیزیک کنکور- گرما و قانون گازها-راه های انتقال گرما - کمان آکادمی
فیزیک کنکور- گرما و قانون گازها-راه های انتقال گرما - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

حسابان - انتقال نمودار تابع از حسابان
حسابان - انتقال نمودار تابع از حسابان

سوم ریاضی - حسابان

علی حسن زاده

علی حسن زاده
تعداد بازدید

239

تعداد پسندیدن

5

1- حل نمونه سوال (قسمت اول)
1- حل نمونه سوال (قسمت اول)

هشتم - ریاضی

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع
دهم ریاضی - ریاضی (1)

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید