حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع

دهم ریاضی - ریاضی (1)
119
یک ماه قبل
حل نمونه سؤال ، چگالی
حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی
حل نمونه سؤال، کار و انرژی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2
حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات_2
حل نمونه سؤال فشار مایعات_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال ، فشار مایعات
حل نمونه سؤال ، فشار مایعات

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال تبدیل واحد
حل نمونه سؤال تبدیل واحد

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)
حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

حسابان - رسم نمودار توابع به کمک انتقال
حسابان - رسم نمودار توابع به کمک انتقال

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

280

تعداد پسندیدن

0

ریاضی – مبحث رسم توابع رادیکالی و سهمی - استاد محمد رضایی
ریاضی – مبحث رسم توابع رادیکالی و سهمی - استاد محمد رضایی

کنکور ریاضی - ریاضیات

جواد کاظمی

جواد کاظمی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

1

ریاضی - مبحث انتقال محورهای مختصات - استاد پولادی - لوح و قلم
ریاضی - مبحث انتقال محورهای مختصات - استاد پولادی - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید مرادی

سعید مرادی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

1- حل نمونه سوال (قسمت اول)
1- حل نمونه سوال (قسمت اول)

هشتم - ریاضی

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

2

فیزیک کنکور- گرما و قانون گازها-راه های انتقال گرما - کمان آکادمی
فیزیک کنکور- گرما و قانون گازها-راه های انتقال گرما - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

فیزیک کنکور- گرما و قانون گازها-راه های انتقال گرما - کمان آکادمی
فیزیک کنکور- گرما و قانون گازها-راه های انتقال گرما - کمان آکادمی

کنکور ریاضی - فیزیک

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

حسابان - انتقال نمودار تابع از حسابان
حسابان - انتقال نمودار تابع از حسابان

سوم ریاضی - حسابان

علی حسن زاده

علی حسن زاده
تعداد بازدید

203

تعداد پسندیدن

3

ریاضی - مبحث رسم نمودار سهمی - استاد شایقان - لوح و قلم
ریاضی - مبحث رسم نمودار سهمی - استاد شایقان - لوح و قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین رفیعی

حسین رفیعی
تعداد بازدید

44

تعداد پسندیدن

0

حل تست ترکیب توابع
حل تست ترکیب توابع

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

سید علیرضا میرابوطالبی

سید علیرضا میرابوطالبی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

2

فصل چهارم : نمونه سوال (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : نمونه سوال (قسمت بیست و یکم)

دهم تجربی - زیست شناسی (1)

محسن پیروزنژاد

محسن پیروزنژاد
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم: جامعه و نمونه (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: جامعه و نمونه (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

آقای شعبانی

آقای شعبانی
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

2

 فصل دوم: جامعه و نمونه (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: جامعه و نمونه (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - ریاضیات

آقای شعبانی

آقای شعبانی
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

4

حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع
دهم ریاضی - ریاضی (1)

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید